Gürcistan’da sorgulanabilir

0
459

Can Kesgin (Kafkasya Forumu aktivisti): Öncelikli olarak konferansın yeri konusundaki çekinceleri anlamakla birlikte resmi olarak Çerkes Soykırımın uluslararası anlamda ilk defa dile getirildiğini görmek gerekir. En azından bu bakımdan konferansın önemini ve hakkını vermek gerekir. Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyetlerde yaşayan Çerkesler, 18-19.yy Rus-Kafkas savaşları sırasında Çarlık Rusyası tarafından kendilerine karşı yapılan soykırımın tanınması ve tarihsel haksızlıkların telafi edilmesi için daha önce Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak da başvuruda bulundular. Bunu da atlamamak gerekir. Bir diğer deyişle kendi atalarını katleden, öldürenlerin torunlarından, dedelerinin işledikleri suçların sorumluluğunu almalarını ve gereğini yapmalarını istediler.

Uzak ve yakın geçmişte Gürcistan’ın gerek Çerkes soykırımında oynadığı rol gerekse Abhazya ve Güney Osetya’da işlediği suçları da göz önüne alarak, Çerkeslerin Gürcistan’a haklı taleplerini iletmelerinin protesto edilecek bir yanı olduğuna katılmıyorum. Abazalarla-Çerkesler (Adıge) arasında sorunlar oluşturacağına da inanmıyorum. Çerkesler ne istediklerini bildikleri sürece orunlarını en güzel şekilde dile getirebilir ve haklarını koruyabilirler. Bunun bilincinde olmak gerekir. Bu toplantı bu bağlamda yapılan ilk önemli toplantıdır ve henüz bir başlangıçtır. Estonya, Litvanya, Finlandiya vs. ülkelerde de benzeri toplantılar ve başvuru söz konusu olabilir. UNPO’nun kararının uluslararası hukukta yaptırımı olup olmamasına bakmak gerekir.

 

Sayı : 2010 04