MHP ‘özür’ dilemeli!

0
486

Kurtuluş Savaşı, iç isyanlar tarihidir aynı zamanda. Anadolu’nun örgütlenmesi sırasında, Ege Bölges’inde Yunan ordusunun İzmir’den başlayan işgaline karşı direniş cephesi kuran kişi Ethem Bey’di. Yunan ordusuna karşı Batı cephesini tutarken, Ankara’nın çağrısı ve talebi ile irili ufaklı 15 civarında isyanı bastıran Ethem Bey’in, Kurtuluş Savaşı’ndaki katkıları kanıtlanmıştır. 

Ankara’nın ayakları üzerinde dikilmesi ve Meclis’in kurulmasındaki katkısı nedeniyle Meclis’te ayakta alkışlanan, savaş boyu bütün telgraf yazışmalarında ‘Ethem Bey’ olarak anılan Ethem’in, değişen dengeler üzerine tasfiyesinin gündeme gelmesi sonrası Çerkes kimliği ile birlikte ‘hain’ sıfatı da yapıştırılarak anılmaya başlanması son derece bilinçlidir. Resmi tarihin ‘yanlışı’ düzeltilmeli, itibarı iade edilmelidir. 

‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan’, milletin vekili konumundaki MHP Genel Başkan Yardımcısını, Çerkes Ethem benzetmesi nedeniyle kınıyoruz! 

Türk dışındaki kimlikleri yok sayan, kimlik konusundaki demokratik gelişmeleri reddeden MHP’yi kınıyoruz! 

JINEPS  

 

Sayı : 2010 04