Ortak bir vizyon

0
461

Paukof.com (Pamukkale Üniversitesi Kafkas Topluluğu): Çerkes soykırımı ile ilgili olarak bize göre Kafkasya ve diasporanın realitelerine göre ayrı ayrı stratejiler oluşturulmalıdır. Ama bundan önce bu tür çalışmaların oluşturacağı siyasi gelişmeler anavatanda yaşayan insanlarımızı doğrudan etkileyeceği de göz önüne alınarak soykırımı tanıtma çabalarının Kafkasya’ya getireceği siyasi artı ve eksiler çok iyi irdelenmeli, diaspora, anavatan adına karar vermekten kaçınmalı, Kafkasya ve diaspora arasında ortak bir amaç birliği ve vizyon oluşturulmalıdır.

Bize göre diasporadaki Çerkes Halklarının yapacağı en doğru yaklaşım, günümüz politikalarını, stratejilerini çözümleyebilen, siyasi arenada oluşabilecek her türlü hareketin ileride getirebileceği sonuçları görebilecek ve buna göre fikir ve politika geliştirebilecek siyasi, akademik ve sosyal kariyerlere sahip insanlarımızdan oluşan kurullar kurmasıdır. Çünkü bu tür kritik konuların sanal alemlerde tartışılması bilgi ve fikir kirliliğinden ileri gidemeyeceği açıktır. Çerkes Halkları yapılacak toplantı ve organizasyonlarla daha çok bir araya gelmeli bu konular yüz yüze tartışılarak hem Adigeler’in hem de Abhazlar’ın hassasiyetleri ortaya konmalı ve yeni fikirler projeler üretilmelidir.

 

Sayı : 2010 04