‘Tarihin Horona Durduğu Yer: PONTOS’

0
525

“Tarihin Horona Durduğu Yer: Pontos; Kemençenin Asi Çocukları” isimli panel, AKA-DER Kadıköy Şube & Kültür Merkezinde yapıldı. 11 Nisan Pazar günü düzenlenen panelde, Ömer ASAN ve Özge BALCI panelist olarak katıldı. Pek çok (45-50 kişi) Aydın Sanatçı ve Bilim insanının katıldığı etkinlik de ayrıca “Pontos’un Yitik Kızı Tamama” adlı 7 dakikalık bir belgesel gösterimi de yapıldı.

Aka-Der Halklar Çalışma Komisyonunun düzenlediği etkinlikte Pontos kültürü ve Pontos tarihi ile ilgili sunum ve tartışmalarda Pontos Kimliği üzerine çeşitli görüşler dile getirildi. Söyleşinin ardından Yapılan müzik dinletisinde kemençe çalınıp Rumca parçalar seslendirildi. Apolas Lermi, Nikos Mihailidis ve Beş Köylü Adem Ekiz’in Pontosca seslendirdiği parçalar büyük bir coşkuyla dinlendi. Etkinlik horonlarla sona erdi.

 

Sayı : 2010 04