Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmeli’

0
639

DİÇEG’in söyleşi dizisinin 30 nisandaki konuğu ise Kafkas camiasının yakından tanıdığı isim Kazım Berzeg’di. Berzeg, Kafkas Vakfı’ndaki söyleşide, ‘liberalizm ve devlet’ ilişkisini anlattı. 

“Liberalizmde, bireyin ancak herhangi bir keyfi kısıtlama veya baskı altında olmaması halinde özgür olduğunun kabul edilmesidir. Liberal doktrinde insan hakları genellikle özgürlük ilkesinin mantıki sonuçları veya türevleri olarak görülür. Ayrıca, insan hakları kolektif iddia ve talepler olarak değil de bireysel haklar olarak kavranır” diyen Berzeg, SSCB’nin dağılmasından sonra Çerkeslerin yaşadığı sıkıntılara da değindi. 

Çerkeslerin destek bulabilecekleri belgelein gerek Rus gerek Türk kaynaklarında bulunduğunu vurgulayan Kazım Berzeg, şunları söyledi: “ Dünyada destek bulursak Türkiye’de de destek artar. Devlet desteğine ihtiyacımız var. Yalnız yasaklamamak değil ayrıca destek vermesi Türkiye’nin uluslararası anlaşmalara taahhüdüdür. KAFFED’in çalışmalarının sesimizi dünyaya duyurmada yeterli olmadığını düşünüyorum. Yabancı bir arkadaşım şöyle demişti. ‘Türkiye’den dışarı hiç ses çıkmıyor. Bunu biz bir vazgeçiş olarak değerlendiriyoruz.’ Kaynakları yerinde ve doğru zamanda kullanabilirsek dışarıda sesimizin gür çıkmasını sağlayabiliriz.” 

Önemli bir konunun da tanımlama konusu olduğunu söyleyen Berzeg; “Dışarıda Çerkes olarak tanınıyoruz bu nedenle Çerkes ismine sahip çıkılması lazım” diyerek konuşmasını noktaladı. 

Berzeg konuşmasında özetle şu noktalara değindi: 

-Batılı demokrasi liberal demokrasidir. Marksist halk demokrasisi artık dünyayı terk ediyor. 

-Gümrük Birliği anlaşmasıyla Türkiye’ye başka ülkelere verilmeyen fırsatlar verildi. Ancak Türkiye bunu değerlendiremedi. 

-AGİK ‘te imzası olan Türkiye aslında 70’li yıllarda demokrasisini tamamlamış olacaktı. Ancak bilinen sebeplerden dolayı bu gelişme gerçekleşemedi. Bugün AGİT’e üye olan Türkiye’nin azınlık hakları konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ise uluslararası alanda sıkıntılar yaşayacaktır. Örneğin Avrupa Birliği süreci zora girecektir. 

-Dünyanın en anti-demokratik eğitimi Tevhid-i Tedrisat’la başlamıştır. 

 

Sayı : 2010 06