Atı kanatlı Sosrıko’nun Doğum öyküsü

0
471

Bir varmış bir yokmuş 

Kafkas eteklerinde 

Bir yiğit yaşarmış 

Adı Sosrıko, atı kanatlı. 

Çelikten gövdesine suyu 

Demirci Tlepş vermiş. 

Coşkusu, bilgeliği, yiğitliği 

Anası Setenay’dan! 

*** 

Anamız, bacımız, yarimiz 

Doğuran ve yaratan 

Kadınlarımız. 

Esir düşmeden önce 

karşı cinse 

Özgürlermiş yılkı atı gibi. 

Ve bilge ve şefkatli 

Ve karar veren 

Setenay gibi. 

Bugün de başı dikse 

genç kızlarımızın 

Kaşen tutabiliyor 

Dans edebiliyorlarsa 

delikanlılarla 

Düğünlerimizde, 

Seyenay geleneğidir 

yaşayan. 

*** 

Bir rivayete göre, 

Kaf dağının ardında 

Bir başka rivayete göre ise 

Güney eteklerinde Bakhsan’ın 

Yaşarmış demirci Tlepş. 

Kolları güçlü, 

Yaratıcıymış aklı. 

Demiri işler, su verirmiş çeliğe. 

Yarmak için toprağın bağrını 

Ve biçmek için ekini, ve de… 

Avlamak için yaban domuzunu, ceylanı 

Saban demiri, orak, sivri uçlu oklar 

Üretir, yaratırmış sakin, törensiz. 

*** 

Açlık… bu uğursuz bela, 

Uğrarmış zaman zaman 

Kafkas eteklerine de, 

Ölüm meleğine 

Bir hayli iş çıkarmış. 

Mevsim kış, soğuk, 

Yine kol gezmekte açlık ve ölüm 

Ambarı dolu Tlepş’in 

Açken komşu kadın. 

Demirci olmadan önce Tlepş, 

Doluymuş ambarı da 

Ateşe dayanmazmış eti-kemiği 

Her canlı gibi. 

Derler ki… o kış, 

Paylaşmış ambarındaki tahılı 

Onurlu komşu kadınla 

Almış iyi dualarını. 

O günden sonra 

Yanmaz olmuş eti-kemiği 

Kızgın ateşte. 

*** 

Yukarda kızgın güneş, 

Yine de buz gibi Baksan’ın suyu. 

Çamaşır yıkamakta, 

güzel ve bilge kadın, 

Duru suyunda ırmağın. 

Eteğini birazcık toplamış, 

Görünür beyaz teni. 

Görünce Setenay’ı böyle, 

birdenbire, 

Yay gibi gerilen yüreğinden 

Fırlatır aşk okunu koyun çobanı 

karşı kıyıya. 

Suda sureti görünür önce, 

Yıldırım gibi süzülüp gelen okun! 

Oyy anam oyy 

Bu ne biçim ok! 

Kim vermiş bu çeliğe su 

Eşi-benzeri yok! 

Ok gelir, 

Önündeki taşa saplanır. 

Derken, bir tuhaf sesler duyulur, 

Dumanlar yükselir, 

Dile gelir kızgın taş, 

‘Al götür beni Demirci’ye 

bak nasıl doğarım usta ellerinde’. 

Öyle yapar bilge kadın 

Alır eteğine kızgın taşı 

Koşar Demirci Tlepş’e. 

*** 

Dinler Setenayi sakin ve… 

Alır çekici eline. 

Vurur parçalar taşı, 

Doğum sancısı çeker gibi 

Yarılır, parçalanır kaya. 

*** 

Böyle bilinir, böyle söylenir 

Dağlılar ülkesinde  

Doğumu kahramanımız 

Sosrıkua’nın. 

Bu tuhaf, bu mucizevi doğum 

duyulunca köylerde 

Bir büyük şenlik düzenlenir, 

Üç gün, üç gece mızıkalar susmaz. 

At yarışları düzenlenir, 

Dans eder genç kızlar, oğlanlar çılgınca. 

 

Sayı : 2010 07