İzlenim

0
434

21 Mayıs’ı halk sahiplendi 

Sohum’da bu seneki 21 Mayıs Anması’nın geçmişteki 21 Mayıslara oranla daha katılımlı ve organize geçmesi bekleniyordu. Bunun nedeni Gençlik ve Spor’dan sorumlu bakan Şamil Ardzınba’nın inisiyatifi ile gençlik örgütlerinin bu işi ciddi olarak sahiplenmesiydi. Nitekim bu inisiyatif ve sahiplenme neticesinde gençlik içinde çok ciddi bir hazırlık söz konusuydu. Ne var ki; 21 Mayıs günü gelip çattığında özellikle diasporadan geri dönenler arasında bir söylenti hızla yayıldı: Güya Abhaz yönetimini arayan ‘Ruslar’ bu yıl 21 Mayıs Anması’nın yapılmamasını ‘rica etmişlerdi’. Bu nedenle de 21 Mayıs Anması iptal edilmişti. 21 Mayıs için planlanan etkinlikler ise, 31 Mayıs Muhacir Günü’ne kaydırılmıştı. 

Oysa her ne hikmetse aynı ‘Ruslar’ tüm Kuzey Kafkasya’da 21 Mayıs Anması yapılmasından hiç de rahatsız olmuyordu. Özellikle diasporadan gelenlerin arasında kısa sürede bu gelişmeye bir tepki gelişti. Resmi anma iptal edilse de 21 Mayıs’ın halk tarafından sahiplenilmesi gerektiği fikri geniş kabul gördü. Bunun üzerine, resmi program ve ‘devlet ricalinin’ katılımı olmadan özellikle Abhaz muhalefeti ve diasporadan gelenlerin katılımı ile sivil bir 21 Mayıs Anma’sı gerçekleştirildi. 

Sivil anmaya katılan tek hükümet görevlisi ise Şamil Ardzınba oldu. İki yüz kadar kişinin katılımı ile gerçekleşen bu sivil anmada gerek yerel Abazalar, gerek Diasporadan gelenler, gerekse de Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerinden misafirler konuşmalar yaptı, hep bir ağızdan ağıtlar söylendi, sürgün ateşi yakıldı, meşaleli yürüyüş yapıldı, sürgün yolunda yitirilenler için Karadenize çiçekler ve yüzen mumlar bırakıldı. Buna karşılık 31 Mayıs’ta yapılan ‘Muhacir Günü’ne’ Abhazya’da yaşayan geri dönüşçüler rağbet etmedi. 

 

Sayı : 2010 07