Çeçenler RF anayasasını oylamadı!

0
627

Temmuz 2010 sayımızda yayınlanan çeviri yazı, “Çeçenya tarihinde önemli olaylar" ile ilgili olarak bize ulaşan bir değerlendirme yazısını okuyucularımızla paylaşıyoruz:

Temmuz 2010 sayınızda “Çeçenya tarihinde önemli olaylar" başlığı altında çeşitli bilgilere yer verilmiş olup, bu çeviri metin tarihsel bilgilerin metin içerisine gizlenmiş sözcüklerle tarihin çarpıtılmasından başka bir şey içermemektedir. “Çeçen halkı hiçbir zaman RF anayasasını oylamamıştır” ve “Alu Alkhanov Çeçen halkı tarafından devlet başkanı seçilmemiştir"! Düşman işgali altındaki bir ülkenin topraklarında -ki uluslar arası hukuk kurallarına göre Çeçen Cumhuriyeti Ichkeria bağımsız bir devlet olup, bağımsızlığı Gürcistan ve Afganistan tarafından ‘tanınmış’, RF tarafından ise ‘tanıma beyanına gerek kalmadan’ denk iki devlet arasında imzalanan barış anlaşmasıyla ‘de facto’ olarak tanınmıştır-, seçim yapılamaz; silahlar gölgesinde yapıldığı iddia edilen seçimlerin hiçbir hukuksal geçerliliği yoktur. Ötesi işgalci bir ülke tarafından işgal edilen ülke sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere atanmış bir yapı Çeçen halkının geleceğine karar verici şekilde RF Anayasası’nı onaylayamaz, onayladığını iddia etse dahi bu hukuksal çerçevede bir anlam ifade etmez. Tarihsel gerçeklikler ne idüğü belirsiz internet sitelerinden alınan gerçek dışı bilgilerle değiştirilemez. Konuyla ilgili bir sonraki sayınızda düzeltme haberine yer vermenizi rica ediyoruz.
Waynakh Online

Sayı : 2010 08

Yayınlanma Tarihi: 2010-08-01 00:00:00