Aktoprak Köyü Tsey Hable

0
947

Yalova iline bağlı Altınova’ya 19 km. mesafededir. Altınova’nın küçük köylerinden biri olup, diğer köylere nazaran ulaşımda sıkıntı yaşanmaktadır.
93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrası Osmanlıya göçe zorlanan Çerkesler tarafından, 1882 yılı sonlarına doğru kurulmuştur.
35 hane ve 130 nüfusa sahip olup doğusunda Karamürsel’e bağlı Kızderbent Beldesi’nin arazileri; güneyinde Samanlı sıradağları ve Orhangazi’ye bağlı Mahmudiye köyü; batısında Tefikiye köyü; kuzeyinde ise Fevziye köyü ve Karamürsel’e bağlı Semetler köyü arazileri bulunmaktadır.
Kaynağını Samanlı sıradağlarının kuzey yamaçlarından alan Yağcıdere, Aktoprak köyünün içinden geçip tarihi Valide Köprü’sünün kuzeyinde Yalakdere ile birleşir.
Köyün güneyinde Ohune yaylası bulunmaktadır. Söz konusu bu yaylada, şifalı olduğu ve böbrek taşlarına iyi geldiği söylenen içimi hoş, soğuk su kaynağı vardır. Böbrek ağrısı çekenlere şöyle tavsiyede bulunulur: “Ohune’de bir gece kal iyileş.”
“Ohune” Çerkesçe bir kelime olup hayvan otlatan çocukların bir araya gelerek, guruplar halinde kendi aralarında sık-sık oynadıkları bir çeşit oyunun adıdır.
Köyün doğusunda beyaz toprak ocakları bulunmaktadır. Komşu köylüler evlerini badana yapmak için öküz arabaları ile bu beyaz topraktan taşırlardı. Aktoprak, adını buradan almıştır. Zamanla bu ocaklar kullanılamaz duruma geldi.
1966-67 yılları arasında yolu yapılmış, 1972 yılında okul ve lojmanı inşa edilmiştir. Okul ve lojman olmasına rağmen talebeler taşıma sistemi ile Fevziye köyü İlköğretim Okulu’na gitmektedirler.
1973 yılında köy elektriğe kavuşmuş, 2001 yılında çocuk parkı yapılmıştır. 2002 yılında çok amaçlı köy konağına başlanıp köy muhtarlığı, köy kahvesi, sıcak su tesisatlı şadırvanı ile gasilhane faaliyete girmiştir. Toplantı salonu ve misafir odası bitme aşamasında olup çok amaçlı hizmet verecek şekilde yapılmıştır.
Köyün 5.600 dekarlık tarım arazisinin ancak 40 dekarlık kısmı sulanabilmektedir. Arazi yapısı genel olarak dalgalı olup, uygun alanlarda kuru tarım yapılmaktadır. 2230 dekarlık Orman alanı bulunmakta, köy halkı geçimini rençberlik, hayvancılık ve odunculukla sağlamaktadır. (1)
Köy, arazi olarak yerleşim alanına pek elverişli değildir. Kaygan zeminler bulunmaktadır. Buna rağmen köy halkı bilinçli olarak yaşamlarını ve çalışmalarını sürdürmektedirler.
Köy halkından Musa Şenol’un kurduğu Şenol Tekstil Fabrikası köye canlılık ve hareketlilik getirmiştir.
(1) Erdoğan Özdemir: Dünden bugüne Karamürsel
Not: Yaşlıların anlatımlarına göre düzenlenmiştir. (2.10.2006)
Derleyen: Gute Fikri Baştürk
***
Kurtuluş Savaşı ile ilgili anılarını Ayazma (Soğuksu) köyünden İsmail Çavuş şöyle anlatıyor:
Süvari Terzi Mevlüt, Adem Çavuş, Aktopraklı İsmail Efendi ve ben gurup halinde çalışıyorduk. Ayrıca Akçatlı Donbay Hüseyin ve Pomak Hasan da ayrı birer
Soyları                         Bugünkü soyadları
1. Tsey                        Özdemir, Demirbahçe ve Demirbaş
2. Şavruko                  Şenol ve Altıntaş
3. Kalametko              Yavuz
4. Gube                       Fidan
5. Goş                         Aktoprak
6. Velkko                    Yılmaz

Sayı : 2010 09

Yayınlanma Tarihi: 2010-09-01 00:00:00