Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Aylık Arşiv: Ocak, 2010

Osmanlı Arşivinden Çerkes Sürgünü

Çerkeslerin Anadolu’ya sürgünü ile ilgili değişik görüşler öne sürülmekte ise de yaygın görüş Çerkeslerin Anadolu’ya kitleler halindeki sürgününün 1860 lı yıllardan başlayarak 1890 lara kadar sürdüğü yönündedir.  Osmanlı arşivindeki veriler Anadolu’ya 1864...

Anadilimizi Öğrenme Gereğinin Nedenleri ve Buna İlişkin Bazi Yaklaşimlar (I.Bölüm)

Çev: Fahri Huvaj  Dilbiliminde, sapılması, değiştirilmesi mümkün olmayan bir kural vardır: İnsan işe yaramayacak bir dili öğrenmez.  İster Rus, ister Adıge, isterse hangi halktan olursa olsun Rusya’da yaşayan hiç kimse artık Rusça’yı öğrensem...

Abhaz Dernekleri Federasyonu Girişiminin neden olduğu bir istifa

Sayın Başkan,  Misyonu, gerçekleştirilebilir hedefleri, ilkeleri belirlenip; gelecekte toplumumuzu hangi noktaya taşıyacağı tartışılmadan; toplumumuz ekseriyetinin desteğini alacak bir yol-yöntem izlenmeden, kurulma çalışmaları yürütülen yeni federasyonun,    *Adige-Abaza ayrışmasını giderek...

Abhaz Dernekleri Federasyonu’na mı? Komite güdümündeki yeni operasyona mı?

Suat Çelikçi Komiteye neden karşıyız: 1-Komite 1996 yılından itibaren kan kaybetmeye başlamış; çalışma tüzüğüne uymaması, toplumdan uzaklaşması, seçim maddesini uygulamaması, topluma sırtını dönmesi, toplumu küçük görmesi .....

Hendek Toplantısı Sonuç Bildirisi

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi’nin öncülüğünde başlatılan ayrı federasyon kurma girişimi, 3 Ocak 2010 Pazar günü Hendek’te yapılan genişletilmiş bölge toplantısında değerlendirildi. Hendek Kafkas Kültür Derneği’nin...

Abhaz Federasyonu Kuruluş Çalışmaları (II)

29 Kasım 2009 tarihinde Düzce toplantısında alınan karar doğrultusunda katılımcı dernek yöneticileri 9 Ocak 2010 tarihinde İnegöl Dernek Lokalinde çalışmalarını sürdürmüştür.  Saat 14.00’de başlayan toplantı...

Yeni Bir Dünya Kurulur…

“Abhaz örgütlenmesi ihtiyaçtır, zorunludur, demokratik haktır”  Rahmetli İnönü, 1964’te ABD’den Türkiye’ye yönelik ültimatomlar içeren ve Türk dış politikasında soğuk duş etkisi yaratan ‘Johnson Mektubu’na, o ünlü...

Abhaz Dernekleri Federasyonu’na  Karşı Olanlara Bir Kaç Söz

“Abhaz Dernekleri Federasyonu’nu kurmak isteyenlere hain diyenler, gölge etmeyin”  Semih DERİNBAY (Darınba)  Bazılarınız bir yandan Bağımsız Abhazya için Adıge milletinin yaptığı fedakarlıklardan bahsederken diğer yandan bu bağımsız devletin en...

Alan Kültür ve Yardım Vakfı

Yıldırım: “Biz olduğumuz, bir olduğumuz müddetçe güçlüyüz”  Alan Kültür ve Yardım Vakfı; 2009 yılında kuruluşunun 20. yılını kutladı. Vakıf başkanı Remzi Yıldırım ile bir söyleşi...

Gerçekler Zamanla mı Anlaşılır?

Zaman’da 09 Ocak 2010tarihinde Esra Keskin imzasıyla yayınlanan “Zordur almak Çerkeslerden kızı” başlıklı yazıyı toplumumuzu rahatsız edici bulduğumuz için İstanbul Kafkas Kültür Derneği Gençlik Komisyonu olarak toplantımızda bu...