Dağlı Ermeniler; Cherkesogai

0
483
Cherkesogai, 15. yüzyılın sonlarından beri Rusya’nın Krasnodar Kray ve Adıge Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Adığece konuşan Ermeni asıllı halktır. Çoğu Armavir ve Maykop şehirlerinde yaşamaktadır. 2008 tahminlerine göre Çerkesogai Ermenilerinin sayısı 50 bin civarındadır. 2002 nüfus sayımında 230 Ermeninin anadil olarak Adığece, 222’sinin de Kabardey lehçesi konuştuğu tespit edilmiştir.
Anavatanlarından sürülen Ermenilerin çoğu, 15. yy Kırım’ının Kuban bölgesine göç ettiler. Ancak Kırım Hanlığının oluşumuyla Hıristiyanların bir zamanlar iyi olan yaşam şartları kötüleşti. Ermeniler Polonya, Moldavya ve Ukrayna’ya göç etmeye başladı. Bazı Ermeniler o zamanlar Hıristiyan ve pagan olan Adığelerin ve Abazaların arasında sığınacak yer buldu. Ermeniler 300 yıl boyunca aralarında yaşadıkları Çerkeslerin dilini, geleneğini almış olsalar da etnik kimliklerini ve dinlerini muhafaza ettiler. İki farklı kültürün iç içe geçmesi Çerkesogai – Dağlı Ermeniler adlı yeni bir etnik grubu oluşturdu.
Çerkesogailer şu yerleşkelerde oturmaktaydı: Gurhable, Tatukay, Egeruhay, Hadzihable, Enim, Şokon ve Psehutg. Ayrıca Gelencik bölgesindeki Azatuh ve Bzatuh adlı iki köye yerleşmişlerdi.
Çerkesogailer, Çerkes geleneklerinin temel unsurlarını ve giysilerini öğrendiler ve özel bir lehçeyle Adığece konuştular. Ermenilerin bir kısmı genelde ticaret, el sanatları ve tarımla uğraşırken diğer kısmı dünyevi zevklerden uzak durmaya çalıştı. Çerkesogailer, Ruslar ve dağlılar arasındaki ticarette birçok kez aracı rolünü üstlenmişlerdir.(wikipedia)
Çeviri: Serap Canbek

 

Sayı : 2011 01