Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

DKKKD söz değil icraat istedi

Ayşenur Yıldırım

 “Türkçenin yaşatılması ve geliştirilebilmesi için Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, dergiler, gazeteler, kitapevleri, radyo ve televizyonlar, kültür kurumlarının mevcudiyetine dikkat çeken
Hikmet Neğuç, ülkedeki tüm azınlık ve kültürel toplumların dilleri ve
kültürlerinin aynı desteği hak ettiğini söyledi”
DKKKD; Dernekler İl Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve İl Kültür Müdürü ile yapılan toplantılarda, beklentilerini yetkililere iletti.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Neğuç, heyete “Türkiye eğer demokratik açılım konusunda samimi ise yetkililer söylemlerin içini doldurmak zorundadır. Bu, sözle değil icraatla olmalıdır” dedi.
“Bizim demokrasi anlayışımız; insanın kendini özgürce ifade edebildiği resmin adıdır” uyarısı da yapan Neğuç, şunları söyledi: “Demokratik devletlerde insanlar kendilerini özgürce ifade ederler. Siyasi-etnik, kültürel, dini, sportif ve mesleki anlamda kişiler kendilerini tek başına ya da örgütlü bir biçimde ifade edebiliyorsa o rejimin adına Demokrasi denir ve o ülkeler demokratik ülkeler olarak kabul edilir. ‘Sizin üzerinizde baskı yok, kendi aranızda dilinizi konuşun, kendi kendinize kurslar açın’ demek samimi bir tavır değildir.”
Türkçenin yaşatılması ve geliştirilebilmesi için Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, dergiler, gazeteler, kitapevleri, radyo ve televizyonlar, kültür kurumlarının mevcudiyetine dikkat çeken Hikmet Neğuç, ülkedeki tüm azınlık ve kültürel toplumların dilleri ve kültürlerinin de aynı desteği hak ettiğine vurgu yaptı.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı şu talepleri sıraladı:

“1. Osmanlı Devlet’inin iskan politikası sonucu son derece dağınık olarak yerleştirilmiş olan Çerkeslerin asimilasyondan korunmaları için belirli bölgelerde toplanabilmelerinin teşvik edilmesi, desteklenmesi ve maddi kaynak desteğinin verilmesi.
2. Anavatanımız Kafkasya ile ilişki kurabilmemiz, orada oluşan kültür varlıklarının transferi, geliş-gidişlerin kolaylaştırılması, öğrenci gönderilmesinin teşvik edilmesi.
3. Anadilde eğitim hakkının tanınması, bu konuda öğretmenler yetiştirilmesi, okul sınıf tahsisi, yasal çerçevenin hazırlanması ve maddi kaynağın tahsis edilmesi.
4. Üniversitelerde Çerkes Dili ve Edebiyatı ile ilgili bölümlerin oluşturulması ve öğretim üyelerinin yetiştirilmesi.
5. Anadil yayın hakkının verilmesi. Radyo-televizyon, Çerkesce yayın yapacak gazete, dergi ve kitapların desteklenmesi ve maddi kaynak tahsis edilmesi.
6. Etnik kimliğimizin tescil edilmesi ve bu konuda Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde çalışmalar yapılması.
7. Değiştirilmiş olan köy isimlerimizin iade edilmesi ve köylerimizin girişine Çerkesce ve Türkçe tabelaların yerleştirilmesi.
8. İtham edici tarih tezleri yerine bilimsel olarak tarihin yeniden yazılması.
9. Çocuk hakları sözleşmesine konulan anadillerine yönelik çekincelerin kaldırılması.
10. Anadilde isim ve soyisim konusunda yasakların giderilmesi.
11. Ülke genelinde dil envanterlerinin oluşturulması, başlıca taleplerimizdir.

Kafkasya’ya yönelik

1. Anavatan Kafkasya’daki soydaşlar ile kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirebilmek için devletlerarası ilişkilerde gerekli adımlar atılmalı.
2. Çifte vatandaşlık için gereken yapılmalı.
3. 1864 Sürgünü’nün Çerkesler açısından yarattığı tarihsel travmanın (Soykırımın) hatırlanmasını sağlayacak resmi bir adım atılması. Örneğin; özel gündemli bir meclis oturumu ve neticesinde bir bildiri ve sembolik bir anıt.
4. Abhazya’ya doğrudan deniz ulaşımının sağlanması.
5. Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarının tanınması.
6. Türkiye’deki, Çeçenlere mülteci statüsünün sağlanması.”

Belediye’den beklentiler

12.01.2011 tarihinde, Belediye Başkanı ve İl Kültür Müdürü’nün ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonu’nda, DKKKD’nin yanı sıra Düzce’den başka derneklerin de katılımı ile düzenlenen toplantıda, DKKKD YK Başkanı Hikmet Neğuç, Belediye’den beklentilerini şöyle sıraladı:
1. Maykop-Düzce kardeş kent olayının canlandırılması.
2. Tesislerin kullanımı, kültürel etkinliklere destek sağlanması.
3. Çalıştırıcıların tesislerde istihdam edilmesi.
4. Kuzey Kafkas Kültürleri ile Düzce arasındaki ortak yatırım olanakları ve ticaretin geliştirilmesi için Odaların somut anlaşmalar imzalamasının sağlanması.
5. Üniversiteler arasında ekonomik iş birliği geliştirilmeli.
6. 10-24 Temmuz 2011’de bir festival yapmayı planlıyoruz. Belediyeden ortak çalışma talep ediyoruz.
7. 1864 Sürgünü Çerkesler açısından çok önemlidir. Bu olayın hatırlanmasını sağlayacak bir adım atılabilir. Belediye Meclisinde özel gündemli bir oturum yapılabilir. Uygun bir yerde sembolik bir anıt dikilebilir. (Tatarlar için Eskişehir’de bir anıt açılışı yapıldı.)
8. Yeni yapılan Kültür Merkezinde sivil toplum örgütlerine birer oda verilmesi.

 

 

Sayı : 2011 01

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img