Olasılıksız Abhazya /Bir kurgu devletin öyküsü

0
415
(Leon Colm, 88 sf.)
İşte olmayan bir yerin, olmayan bir devletin öyküsü ya da daha doğrusu muhtemel bir devletin hikayesi. Uluslararası yasaya göre var olmayan, uluslararası camia tarafından tanınmayan ama şu anda orada, Gürcistan sınırları içinde bulunan Abhazya adında bir devlet… Unutulmuş bir ayrılıkçı savaşın yıkıp harap ettiği bir ülkeye yapılan on yolculuk sırasında devşirilen deneyimler ve görüşmelere dayanarak oluşturulan metin, hem kişisel bir denemedir hem de bizi Karadeniz kıyılarına, Gürcistan’ın sınırları içine götüren bir anlatıdır. Haritada olmayan, tanınmayan Abhazya, yoktur. Bununla birlikte, bir parlamentosu ve cumhurbaşkanı olan devlet oradadır. Gürcistan Cumhuriyeti içinde kendini cumhuriyet olarak ilan etmiş, Karadeniz’in doğu ucunda Yukarı Kafkasya’nın dağlık toprağı Abhazya, eşine pek rastlanmayan bir tarihsel süreç yaşamaktadır. Ayrılıkçı devlet, herkes tarafından Gürcistan’ın istikrarının önünde bir engel-nesne olarak görülmekte, kendi başına bir özne olarak kabul edilmemektedir; en iyi durumda suçlu bir yapı, en kötü durumda insansız bölgedir (no man’s land). Metin, bu hayali ülkedeki olağan yaşamın yirmi bölümü etrafında şekillenmektedir.

Sayı : 2011 01