KBC Sivil Toplum Örgütleri Bildirisi

0
458

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde (KBC) son dönemde gelişen olaylar hakkında cumhuriyette mevcut 14 sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri bir ortak bildiri yayınladı.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca cumhuriyet sakinleri olarak bir dizi terörist eyleme ve suikasta tanık olduk.
Baksan hidroelektrik santralinin bombalanması ile başlayan bu süreç, cumhuriyetteki Müslümanların lideri Anas Pşihacev’in öldürülmesi ve yine cumhuriyette tanınmış bir isim olan Aslan Tsipinov’un öldürülmesi ile devam etti.
Öldürülen bu insanların aşırı dincilerin ölüm listesinde oldukları gibi söylentiler var.
Cumhuriyetin bilinen tanınan önemli insanları fiziksel olarak yok ediliyorlar.
Önde gelen aydınların ve din adamlarının öldürülmesi bu toplumun ciddi bir sorunudur. Bu mesele sadece kriminolojik yöntemlerle çözülemez, sorun ideolojik çerçevede de ele alınmalıdır.
Bu tür yıkıcı fikirlerin yayılması sivil toplumun zayıflığından ve halkın pasifliğinden kaynaklanmaktadır.
Bu gün kolluk kuvvetleri kamunun güvenliğini ve hatta kendi güvenliklerini sağlayamaz durumdadır. İçişleri Bakanının polis teşkilatına yayınladığı son güvenlik talimatnamesi bunun delilidir.
Şu anda mevcut durum sadece kuvvet kullanarak değiştirilemez.
Bunun için tüm kamu kurumlarının katılacağı gençlikle entegre geniş katılımlı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Biz etnik ve kültürel kimliklerin, milli geleneklerin korunması aracılığıyla dini aşırılığın yayılmasına karşı gelinebileceğini düşünüyoruz.
Kamu kuruluşları yanı sıra, cumhuriyetteki tüm sağlıklı güçlerin sosyo-politik durumu iyileştirmek, etkin ve acil önlemler geliştirmek için güçlerini birleştirmeleri gerekmektedir.
Hükümet ve sivil toplum yapılarının aktif bir ortak çalışma yürütmeleri, sorunun çözümü için olumlu yönde önemli sonuçlar getirecektir.
Bildiride imzası olanlar:
KBC sivil toplum örgütleri adına Koordinasyon Kurulu
Abhazya Gazileri Birliği
KBC Adıge Xase.
Ve diğerleri…
Hatırlanacağı gibi, aralık ayının son iki haftası içerisinde Cumhuriyetin müftüsü Anas Pşihacev, Etnograf Aslan Tsipinov, şifacı Amerbiy Afawunow öldürülmüştü.
Haberi veren Kafkas Knot ajansının tahminlerine göre, 2010 yılı içerisinde cumhuriyette 41 bombalama ve intihar eylemi oldu. Bu eylemlerde birisi eylemci olmak üzere 4 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Yaralılardan 37’si sivil yurttaşlardan oluşuyor.
Geçen yıl içerisinde güvenlik güçleri 24 kişiyi silahlı cinayet suçlaması ile, 7 kişiyi de yasadışı silahlı oluşumlara katılmaktan tutukladılar.
Haber: Ergün Yıldız

Sayı : 2011 02