1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!

0
538

Dünyanın egemenleri Asya’da, Afrika’da kadim dostları düşman hale getirip. emperyalizmi tüm vahşetiyle insanlığa karşı harekete geçirirken, Kuzey Kafkasya’da da halkları birbirine kırdırmaya hazırlanıyor.

Tarihsel, kültürel, coğrafi, siyasal ve jeopolitik tüm ortak değer ve çıkarları unutturulmaya çalışılarak, kimliği yol sayılmak istenen Çerkes halkları Kafkasya’nın yeni bir Libya, Afganistan ya da Irak olmasına izin vermeyecek, egemenlerin ‘kanlı demokrasi’ oyunları yerine, kendi tarihsel gelenekleriyle tüm dünyaya örnek olan demokratik sistemlerini yeniden ve güçlü biçimde hakim kılacaklardır.
Türkiye’de ise ‘İleri demokrasi’ gereğince, her kesimden hak, özgürlük, eşitlik, adalet savunucusu kanıtsız, tanıksız parmaklıkların arkasına atılarak, tüm topluma gözdağı verilmeye çalışılıyor.
Bizler diaspora Çerkesleri olarak, hem yaşadığımız topraklarda hem de anavatanlarımızda eşitlikçi, özgürlükçü bir sistemin, hukuk ve adaletin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Yayın hayatına başladığı ilk yıldan beri 1 Mayıs’ta alanlarda olan JINEPS, bu 1 Mayıs’ta da, emeği, dilini ve kimliğini savunmak için bütün demokrasi güçlerini, özellikle de Çerkes emekçilerini, kumdan kalelerde değil, insanca ve kardeşçe bir arada yaşamak için Taksim’de JINEPS pankartı altında yan yana olmaya çağırıyor.

 

Sayı : 2011 04