Türkiyeli Araplar ve Türkiyeli Arapça

0
428

Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği adına açıklama yapan Mevlüd Oruç, Türkiyeli Arapların üzerindeki asimilasyon sürecine son verilmesi ve anadilleri üzerindeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Başbakanın “Asimilasyon insanlık suçudur” sözünü hatırlatan Oruç, asimilasyon süreci hemen durdurulamazsa insanlık tarihinin, Türkiye’nin yönetim politikalarına ağır bir fatura keseceği uyarısı yaptıktan sonra özetle şu noktalara değindi:
“Ülkemizde anadilleri körelten engelleri kaldırmak yetmeyecektir. Şimdiye kadar ihmal edilen anadillere yönelik pozitif ayrımcılık yaparak, on yıllarca süren olumsuz yaklaşımların etkisini kırabilir, maddi ve manevi borçlarımızı ödeyebiliriz. 1980 darbesi ile birlikte hızlanan ötekileştirme, dışlama ve baskılama uygulamaları maalesef meyve vermiştir. Aileler artık çocukları ile Arapça anadilleri ile konuşmamaktadırlar. Azınlık psikolojisi, ezilmişlik, ‘çocuğum benim yaşadığımı yaşamasın’ korkusu insanları oto asimilasyona sevk etmiştir. Mevcut durum devam ederse geri dönüşü imkansız bir aşamaya giriyoruz.”
Hizmet çok dilli olmalı
Mevlüt Oruç, ilk adımın anadilde eğitime başlamak olması gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: “Türkçe bilsin veya bilmesin anadilde hizmet almak vatandaş için bir hak, kurumlar için anadilde hizmet vermek bir görev olmalıdır. Belediyelerin ve diğer resmi kurumların çok dilli hizmete başlamaları ülkemizin zorunlu ihtiyaçlarındandır. Anadil (yerel) dil ve lehçelerde TV, Radyo, gazete, dergi vb. yayınları alanına özel girişimcilerin yatırım yapmasını destekleyici teşvikler sağlanmalıdır. Üniversitelerimiz Mardin Artuklu Üniversitesi’nin gittiği yolu takip etmeli anadillerde eğitmen kurslarını vakit geçirmeden açmalıdır. Antakya’nın köy, belde, ilçe ve turistik yerleri belirten tabelalar orijinal isimleri ile hem Türkçe hem Arapça ile de yazılmalıdır.” (jiyan.org)

 

Sayı : 2011 04