Biz Adığeler Karadeniz Kıyılarının Yerli Halkıyız

0
448
Soçi kenti ile Tuapse rayonundaki 24 Adığe (Şapsığ) köyünden gelen 177 delegenin katılımı ile Şapsığ Forumu toplandı. Foruma Dünya Çerkes Birliği (DÇB) ile Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes’in Adıge Xase temsilcileri de katıldı. Adığe Cumhuriyeti Adıge Xase  temsilcileri ise daha kalabalık bir heyet halinde toplantıya geldi. Adigey’den gelenler arasında AC Kültür Bakanı Çemışo Ğazıy, AC Ulusal İşler-Dış Ülkelerde Yaşayan Soydaşlarla İlişkiler ve Haber Alma Komitesi Müdürü Şhalaho Asker, AC sivil toplum örgütü “Adıge Xase” Başkanı Hapaye Arambıy, DÇB Başkan yardımcısı Çurmıt Muhdin, DÇB Konseyi üyesi Beğuş’e Adam, Adıgekale kenti Adığe Xase Başkanı Abıde İsa ile diğer toplumsal kuruluşlar ve medya mensupları da vardı. Katılımcılar; Krasnodar Kray Valisi Aleksandr Tkaçev; AC Başkanı L’ışha Thakuşın Aslan, Kabardey-Balkar Başkanı Eşhatet Kanoko Arsen ve Soçi Belediye Başkanı Anatoliy Pahomov’u selamladı.
Zefes’te (Ulusal Toplantı) Karadeniz kıyısında yaşayan Adığelerin güncel durumu, kazanımları, nüfus yapısı, Adığe köylerinin ekonomik ve sosyal gelişme düzeyi, anadil ve kültür sorunları, Şapsığ’daki Adığe köyleri ile yeryüzüne ve daha başka yörelere dağılmış Adığeler arasında ilişkiler kurma ve geliştirme gibi konular ele alındı. Şapsığ Adıge Xase’sinin dört yıllık faaliyet raporu okundu ve ibra edildi, Şapsığ Adıge Xase’sinin yeni  tüzüğü de kabul edildi. Katılımcılar, Soçi Olimpiyatlarına ilişkin görüşlerini sırayla açıkladılar.
Zefes’in çalışma gündemi içinde Şapsığ Toplum Meclisi seçimi de vardı ve yapıldı. Yeni Şapsığ Meclisi 35 üyeden oluşuyor. Aktif bir toplum insanı olan Ğoşu Ruslan, Karadeniz Kıyısı  Şapsığ Yaşlıları Konseyi Başkanlığına getirildi. Şapsığ sivil toplum örgütü Adıge Xase başkanlığına eski başkan Çaçıhu Mecid yeniden seçildi.
Zefes, Şapsığ  halk dansları ve şarkıları topluluğu ‘Şapsugiya’nın gösterileriyle tamamlandı. Besteci ve ünlü Adığe şarkıcı Tleçe Albert ile usta akordeonist Ğoşu Halid de gösteriyi şenlendirenler arasındaydı. (Muhabir: Nıbe Anzor, Adıge maq-5 Mayıs 2011)
Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

Sayı : 2011 05