Kaf-Dav- Son İki Yılın Yayınları

0
462
ÇERKESYA “ADA”UYGARLIĞI- B-Agrba-H.Samir: Tercüme Orhan URAVELLİ. Daha önce basılan eserdeki ifade hataları dikkate alınarak yeniden tercüme ettirilerek basımı yapılmıştır. ‘Çerkesya’nın peyzajı, antropolojik yapısı’, ‘Güzelliğin Vatanı’, ‘Dolmenlerin Adası’ ve ‘Şövalyeliğin Adası’ başlıklarıyla kaleme alınan kitap 98 sahifedir.
1-      ÇERKESLERİN KÖKENİ-II Aytek Namitok: Birinci cildi Fransızcadan çevrilip 2003 yılında basılan eserin ikinci cildi ilk kez Kafdav Yayıncılık tarafından yayımlanıp okurlara sunulmuştur. Çerkes halklarının antik tarih boyu yaşadıkları yerler, taşıdıkları adlar, boylar, kabileler ile antropolojik, etnolojik ve filolojik mukayeselerle doyurucu bilgi veren çok önemli bir kaynaktır. Birçok dil bilen rahmetli Namitok’un incelemiş olduğu yüzlerce kaynakça, araştırmacılar için önemli bir rehberdir. 320 sahifedir.
2-      CÜCE EVLERİ- YİSPUVUNALAR: Kuzeybatı Kafkas Dolmenleri: V.İ.Markovin tarafından hazırlanmış olup 134 sahifedir ve Orhan Uravelli tarafından Rusça’dan Türkçe’ye çevrilmiştir. Arkeoloji bilimi bakımından çok önemli kazı deneyimleri ve buluntu mukayeseleri bakımından okunması gereken bir eserdir.
3-      1- Kafkas TARİHİ II.: Yusuf İzzet MET Paşa: 1913-1918 arası farklı tarihlerde Osmanlıca olarak yayımlanmış olup 376 sayfadır: Trakya ve Çerakise+Bosfor Kimmer Hükümeti+Kadim Kafkasya+ Abhazya ve Tarihi bir arada basıma hazırlanmıştır. ‘Homer Kimdir?’, ‘İlyada-Odisea ve Yunanistan’daki Çerkesler’, ‘Amazonlar Kimdir?’, ‘Hatti-Hititler Kimin Atalarıdırlar?’ gibi detay bölümleri de bulunan oldukça enteresan ve şaşırtıcı bir tarih kitabıdır. Rahmetli Yusuf İzzet Paşa bunlar dışında iki eserinin daha olduğunu ve hepsinin birlikte ele alınmasını istemektedir. Ne var ki, tüm aramalarımıza rağmen ‘Yunan dini inançlarında Hitit etkisi’ ve ‘Yıkılmış-yokolmuş bir İmparatorluğun Kalıntıları Üzerine’ adlı eserlerinin izlerine rastlanamamıştır. Bu iki eser konusunda bilgisi olanlar yardımcı oldukları takdirde, onları da birleştirerek ya da ek olarak yayımlamaya hazırız.
4-      2-Kafkas Tarihi : Yusuf İzzet MET Paşa’nın aynı adla yayıma hazırlamış olduğu birinci cilt daha önce Fahri Huvaj tarafından Adige Yayıncılık serisi arasında yayımlanmıştı. İhtiyaca binaen bu kez Kafdav Yayıncılık tarafından tıpkı basımı yapılmıştır.

Sayı : 2011 05