MARJE

0
20

LİNA ORGANIZATION Adına Sahibi: Sönmez BAYKAN
Genel Yayın Yönelmeni: Zafer SÜRER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:  Mustafa Aziz ÖZBEK
Sanal Yönelmeni: Cihan İŞBAŞI
Mali İşler ve Abone Sorumlusu: Tunay TARKAY
Merkez Büro(Ankara): Fatih GÜNEŞ
Yeşilırmak   Sk.   12/44 Maltepe/ANKARA
Tel/Fax:231 02 25 – 231 06 40
İstanbul Temsilcisi
Fuat AYDEMİR
Maykop Temsilcisi
Mehmet UZUN (Yedic)
Yazışma Adresi: P.K.: 355 Kızılay / ANKARA
Havale Hesap No(TL)
MARJE DERGİSİ
Fosta   Çeki Hs.   103118
Havale Hesap Nu(Döviz)
T.C. İş Bankacı Çankaya Şb.
($) 311 86 63 no’lu hesaba
(DM) 311 86 78 nu’lu hesaba
Abone Koşulları
Türkiye    100.000 TL
Avrupa 60 DM/Yıllık
Diğer Ülkeler 45 $ Yıllık
Fiatı :   10.000 TL
Baskı
GÖZDE OFSET – 230 78 73
MARJE
bir
LİNA ORGANIZATION
ürünüdür.

Sayı : 2011 05

Yayınlanma Tarihi: 2011-05-01 00:00:00