Uluslararası Kuzey Kafkasya Sempozyumu

0
633
Tarih: 17-18 Haziran 2011
 Yer: Ali Emiri Salonu, Fatih Belediyesi, İstanbul- Türkiye
Uluslararası Kuzey Kafkasya Sempozyumu’nda Kuzey Kafkasya’nın tarihçesi, etnik yapısı, konuşulan diller, sosyal ve dini hayatı ile yakın coğrafyası ile ilişkileri ele alınacaktır.
Sempozyum politik amaçlar gütmemektedir. Enerji politikaları ve ekonomi sempozyumun kapsamı dışındadır. Sempozyumun son oturumunda, Kuzey Kafkasya’da çatışma alanları ile bu alanlarda barış, huzur ve sükuna yönelik yarım gün sürecek bir yuvarlak masa toplantısı ile bir workshop yapılacaktır. Sempozyum akademik odaklıdır.
Bildiri metinleri, Türkçe, İngilizce ve mümkün olursa Rusça basılarak dağıtılacaktır. Bildiri özetlerinizi en geç 20 Mayıs Cuma akşamına kadar yogurlu@iticu.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. Kabul edilen bildiri özetleri en kısa zamanda mail yoluyla tarafınıza bildirilecektir.
Prof. Dr. Yücel OĞURLU,
İdare Hukuku ABD
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Tahmini Program Akışı
1. Birinci Oturum: Kafkasya’nın Tanıtımı
a. Bir bütün olarak Kafkasya
b Kuzey Kafkasya’nın Tarihçesi
c. Coğrafi ve Siyasi Taksimat Tanıtım (Cumhuriyetleri tanıtan bir barkovizyonla da yapılabilir.)
d. Etnik yapı ve Diller
2. İkinci Oturum: Sosyo-Kültürel ve Dini Hayat
a. Sosyal ve Kültürel Hayat (Adetler/Adat/Xabze)
b. Dini Hayat
3. Üçüncü Oturum: Kuzey Kafkasya Türkiye İlişkileri ve Bağlar
a. Tarihi Bağlar
b. Kafkasya’dan Göçler
c. 1989 Sonrası Yeniden Dirilen Bağlar
4. Dördüncü Oturum:
Kafkasya’da etnik, kültürel ve dini konflikt alanları ve Çözüm Önerileri
Yuvarlak Masa Uzmanlar Toplantısı:
Kuzey Kafkasya’nın Geleceği İçin Bölgeler Bazında Rasyonel ve İnsani Çözümler

Sayı : 2011 05