Kafkas Toponim Adları – III

0
1224
Aguy – Şapsığ (Agui-Shapsugs); Krasnodar’a bağlı Tuapse ilçesinde bulunan Agoy vadisindeki köy; 1990 nüfus sayımında 1620 kişi olan nüfusun 1460’ı Şapsığlardan oluşmaktaydı. Köyün ilk adı 1872 yılında Albay Karpov’a ithafen Kapivka olarak kuruldu. İlk kurulduğunda köydeki Çerkes nüfusu 60 idi. 1935 yılında köyün adı Karpovsky Kuybyshevka olarak değiştirildi. (Sovyet devlet adamı Valerian Vladimirovich Kuibyshev). Mart 1993 yılında köyün adı Kuybyshevka Agui-Shapsugs olarak değiştirildi. Köyün adı; Adıgecedir.
Agul Dere; Dağıstan Cumhuriyetinde nehir. Bu nehrin havzasında Dağıstan’ın yerli halkarından olan Agullar yaşar. Genetik olarak Tabasaranlara yakındırlar. Nehrin adı Türkçe “Dere” ve yerli halk Agul adından birleşik olarak türetilmiştir.
Agur; Khosta (Khostinsky) bölgesi, Soçi ilçesindeki nehir. Agursky Çağlayanlarından doğar ve 10 km. sonra Karadeniz’e dökülür. Kelimenin aslı Adıgece Agure’den gelir.
Aguripsta (Aguribza); Abhazya Cumhuriyetinde bir nehir.
Adag; Kuzey Osetya’da bir nehir. Terek nehrinin sağ kıyısında Sunzha Nehri’ne dökülür. Kelime Osetçe “Dere ” anlamına gelir.
Adagua; Abhazya Cumhuriyeti, Tsebelda bölgesindeki dağ zirvesi. (969 m.)
Adagum; Krasnodar Bölgesindeki küçük nehir. Kuban Nehri havzasından doğar, 65 km. uzunluğu vardır. Kelimenin kökeni üzerinde tartışmalar bulunmaktadır; Türkçe, Abhazca ve Osetçe kökenli olabilir.
Adadzhidon; Kuzey Osetya’da nehir. Ardon Nehrinin sağ koludur. Upper Unal köyünün içinden akar. Osetçe “Dağ geçidi Nehri” anlamına gelir.
Birlikteysek güçlüyüz.

Sayı: 2011 06