Adıge Cumhuriyeti Nüfus Değerlendirmeleri

0
480
Rusya Federal İstatistik Dairesi Adıge Cumhuriyeti (AC) şubesi çalışanları L.İ. Veremiyenko ve S.P. Denisenko’nun verdiği bilgiye göre, 2010 yılı AC nüfusu 440 bin altı yüz.
Nüfus, bir önceki, 2002 yılındaki sayıma göre, ölen sayısının doğan sayısından fazla olması nedeniyle 6 bin yedi yüz kişi azalmış.
AC kentli nüfusu % 51’dir (*). Bu oran 2002’de % 52,5 idi. Köylü oranı % 49’dur, bu oran 2002’de % 47,5 idi. Kentli nüfusun % 64,2 payı Maykop kentine ait. Rusya tamamında olduğu gibi, AC’de de kadın sayısı daha fazla. Bunun da nedeni, erkeklerin daha erken yaşta ölmeleridir (**).
2002 yılı nüfus sayımı ile karşılaştırdığımızda Cece, Koşhabl ve Krasnogvardeysk rayonları ile Maykop kenti nüfusunun azaldığını, Adıgekale kenti nüfusunun değişmediğini, diğer rayonlarda ise artış olduğunu görüyoruz.
Nüfus çoğunluğu Maykop kenti, Tahtamukay ve Maykop rayonlarında toplanmış durumda, AC nüfusunun % 67’si ya da 294 bin dokuz yüz kişi bu üç yerde yaşıyor.
Maykop kent nüfusu son 8 yılda 9 bin iki yüz ya da % 5,2 azalmış durumda. Maykop’ta AC nüfusunun % 34,8’i yaşıyor. Maykop nüfusunun % 86’sı kent doğumlu, % 14’ü de köylerden gelme. 1000 kentli erkeğe göre kentli kadın nüfusu 1225. (Şavko Aslanguaş, Adıge maq)
Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız
 (*)- Bu son yıllarda köyden kente göçlerin yoğunlaştığı söyleniyor. Ancak söylenenlerle rakamlar çelişiyor. Bu da köylü nüfusun Maykop’a değil, köy sayılan Enem ve Yablonovski gibi yerlere ya da kendi köyüne yakın beldelere yerleşmekte olduğu gibi bir yaklaşımla açıklanabilir. Ayrıca en yoğun Adıge köylü nüfusunun bulunduğu Tahtamukay ve Tevçoj rayonları köyleri, Enem (20 bin) ve Yablonovski (30 bin) ile Krasnodar’a yakın. Köylerden o gibi yerlere gündelik gidip çalışma olanağı var. Bir de Rusya’da kent, bizdeki gibi nüfusla belirlenmez. Kent, orada bir statü ve yönetim birimidir.-hcy
(**)- Erken erkek ölümü alkolizm ile açıklanabilir. Rus erkeklerinin çok içki içtikleri söyleniyor. Maykop rayonu köylerinde alkolizmin ve ayyaşlığın yaygın olduğu söyleniyor. -hcy 

Sayı : 2011 07