9 Ağustos Dünya Yerli Halklar Günü

0
2728
Birleşmiş Milletler 23 Aralık 1994 tarihinde, 9 Ağustos gününü “Dünya Yerli Halklar Günü” olarak ilan etmiştir.
Yine 1994 den sonraki ilk 10 yılı “Dünya Yerli Halklar on yılı” olarak ilan etmişti. 2. Dünya Yerli Halklar on yılı 2014’ de kadar devam etmektedir.
 “Dünya Yerli Halklar Hakları Deklarasyonu” 13 Eylül 2007’e deklare edilmiştir. Halkımız, ilgili Dünya Yerli Halklar Organizasyonlarında -UNPO hariç- hiç temsil edilmemektedir. UNPO’daki temsilimiz de eksik ve yetersizdir…
Dünyada yüzlerce Yerli Halk organizasyonları vardır. Bunların başarılı olanları dahil çok yararlı tecrübeleri var ve bizler bu tecrübelerden yeterince yararlanamıyoruz. Bunlarla hiçbir kurumumuzun bağlantısı yoktur. Geleceğimizde bu tür organ ve organizelerin tecrübeleri ve kazanımları çok aydınlatıcı olacaktır. Ve mutlaka bu organizelerle eksik olan ilişkilerimizi tamamlamalıyız.
Dünya Yerli Halklar Günü, Halkımıza da Kutlu Olsun.
Ümit Duman

Yerli Halk

Anadolu’dan Uzakdoğu’ya, Ümit Burnu’ndan Alaska’ya ve And Dağları’na kadar dünyanın yaklaşık 5 bin bölgesinde toplam sayısı tahminen 350 milyonu bulan ‘yerli halk’ yaşıyor. Bu sayı dünya nüfusunun % 6’sı.
BM’nin ilgili komisyonunun anlayışına göre, “yerli halk” olabilmenin kıstasları:
* Sömürgeleştirilmeden ya da ilhak edilmeden önce, bir ulus-devletin oluşumu sırasında/öncesinde ulus-devletin yönetimi/hegemonyası altına girmeden önce bağımsız ve soyutlanmış bir kültürel topluluk olmak;
* Ulus-devletin baskın kültürüne ve nüfus çokluğuna karşın, dilbilimsel, kültürel ve toplum organizasyonu bakımlarından farklı ve bağımsız nitelikler taşıyor olmak;
* Kendi geleneksel kimliğini belirgin bir şekilde tanımlayabilen ve öteki yerli topluluklarınca da ‘tanınma’ niteliğine sahip olmak…

Sayı : 2011 08