Adıge maq’a mektup: “Anadilimize Değer Verelim”

0
469
Adıge Ulusu zorlu yaşamı boyunca sayısız güçlüğe göğüs germesini bildi, moralini bozmadı, el ele vererek ve dayanışma içinde her türlü güçlüğün üstesinden geldi. Büyük dedelerimiz canlarını dişlerine takarak Adıge toprağını ve güzel geleneklerimizi bizim için korudular, bizim ve çocuklarımız için canlarını verdiler. Değişik felaketler sonucu dış ülkelere savrulmuş soydaşlarımızın umudu bizleriz, onlar bize umutlarını bağlamış durumdalar, Adıge toprağımızı, güzel geleneklerimizi ve anadilimizi yaşatmamızı bizden bekliyorlar.
Peki bizler ne durumdayız?! Okullarımızda Adıgece’yi tek bir ders olarak bırakmak, beden eğitimi dersini de 4’e çıkarmak isteyen kişiden, daha başka ne beklenebilir ki? (*).
Televizyondaki Adıgece yayın süreleri de gittikçe azaltılıyor, üstelik bu Adıgece yayınlar gece saat 23.00’e kaydırılmış durumda. Kendi toprağımızda yaşıyor ve bir Adıge Cumhuriyetimiz de var diyorsak, ulusun anadilinde yapılan yayınların geç saatlere atılmasının anlamı ne olabilir ki? Bu böyle sürecekse, bir başarı söz konusu olabilir mi?..
Geç kalmadan bu soruna yoğunlaşmamız, biliminsanlarının konuyu görüşmeleri, parlamenterlerin de bu işe omuz vermeleri, anadilimizi terk etmemek için tüm gücümüzü seferber etmemiz gerekiyor. Kendi ulusal sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz, yoksa kimse bu durumumuza üzülecek değil…
Din konulu yayınlar da çok az, çocukların eğitimi için dini yayınlara gerek var. Allah kimseyi zor duruma düşürmesin, zor durumdaki kişinin ağzından ilk düşen sözcük Allah oluyor. Her ulusun kendi dil, gelenek ve dinini yaşatma hakkı vardır. Ancak bizim bu gibi haklarımızı yeterince kullandığımızı söyleyemiyoruz. Bu kaygılarla ‘Adıge maq’ gazetesine yazıyorum. Dilimizin okullarımızda yeterli düzeyde okutulmasını ve çocuklarımıza öğretilmesini diliyor ve bunu bekliyoruz.
Mamh’ığ köyünden Hağundeko Şamset ve  altı imzalı mektup. (Adıge maq)
(*)- Şimdiki devlet başkanı Thakuşın Aslan’dan önceki başkan Ş’ewmen Hazret’in öncülüğünde, 2006’da, bir yasa çıkarılarak, Adıgece Adıge kökenli öğrenciler için zorunlu ders dili haline getirilmişti. Ancak, çok geçmeden Ş’ewmen Hazret görevden ayrılmış, sözkonusu yasa da, yargı yoluyla iptal ettirilmiş, iptale daha sonra Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Başkanı Boris Ebzeyev’in  yaptığı gibi Moskova’daki federal yüksek yargıya gitme yoluyla itiraz edilmemişti. Adıgece dersi şimdilerde, bazı sınıflarla sınırlı ve haftada seçmeli 2 ders saati olmak üzere, ayrıca  Rusça üzerinden işlenerek ‘öğretiliyor’ .-hcy
Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

Sayı : 2011 08