Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Analiz

Uluslararası Çerkes Birliği’nin girişimi ile 16 Mayıs 2011 tarihinde, RF Duma temsilcileri (Etnisiteler arası İlişkiler Komitesi, Rusya Parlamentosu milletvekilleri) Moskova’da bir toplantı yapmıştı.
Toplantı sonrası Duma ilgililerine sunulan metnin ‘Cherkessia.net’ tarafından yapılmış çevirisini bu sayımızda veriyoruz.
Kaliforniya Çerkes Yardımlaşma Derneği Başkanı Şık Çiçek, toplantıda bir konuşma yapmış ve bir program sunmuştu, Haziran sayımızda okuyucularımızın dikkatine sunmuştuk.
Nart dergisi 79. sayısında, toplantıya katılan ve bir konuşma da yapan Kaf-Fed Başkanı Cihan Candemir yazıyor: “Kanşovbi’nin konuşmasından sonra, içimizdeki tek bayan olması nedeniyle ilk söz Çiçek Şık’a verilmiştir. Çiçek Şık da heyet olarak mutabık olduğumuz yazılı İngilizce metnini okudu.”
Memnuniyet verici bir durum. Neden mi?
Candemir’in yazısından: “Toplantıya davet edilen isimler: DÇB Başkanı Ajakhov Kanşovbi ve DÇB Yönetim Kurulu Üyesi, Krasnodar Derneği temsilcisi Asker Sokhte, Amerika Kaliforniya derneğinden Çiçek Şık, Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri adına Ömer Faruk Tamzok, Ürdün Çerkes Yardımlaşma Derneği başkanı Samir Karden, Ürdün parlementosu eski üyesi Hayrettin Hakuz, Suriye Derneği adına Şeref Abaza, Türkiye’den KAFFED başkanı Cihan Candemir ile İsrail’den dernek temsilcisi Nalghabet Rodin olmuştur.”
‘Heyet olarak mutabık kaldığımız’ derken bu heyetten söz ediliyor olsa gerek. Mutabık kalınan metinden satır başları:
“Rusya Federasyonu, Çarlık Rusya’sının 19. yüzyılda Çerkeslere, soykırım ve zorunlu sınır dışı yoluyla uyguladığı etnik temizliği resmi olarak kabul etmelidir.
RF resmi olarak Çerkesleri Kuzeybatı Kafkasya’nın yerli halkı olarak tanımalıdır. Böylelikle Çerkesler, RF’nin sağlamakla yükümlü olduğu garantörlük ve desteğiyle, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesi’nden doğan tüm haklara sahiptir. Çerkes Diasporası, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, anavatana koşulsuz geri dönüş hakkına sahip olmalıdır. Bu madde mevcut olan tüm kotaları, finansal yükümlülükleri, yerleşme koşullarını ve dil bilme gerekliliğini ortadan kaldıracaktır. Geri dönüş yapan Diaspora aynı zamanda çifte vatandaşlık alma ve anavatana hiç bir sınırlamaya maruz kalmaksızın rahatça giriş çıkış hakkına sahip olmalıdır…
Çerkesya otonom ve sınırdaş tek bir cumhuriyet altında birleştirilmelidir. Bu cumhuriyet Kabardey- Balkar, Karaçay-Çerkes, Adigey Cumhuriyeti ve Krasnodar Krai’in tamamını kapsamalıdır.”
Mutabık olunanlardan önemli gördüklerimi aktardım. Son derece önemli görüyorum.
Diğer yandan da yanlış anladığım bir şeyler olmalı endişesi de taşıyorum doğrusu. Neyi yanlış anlamış olabilirim? Konuyla ilgilenen herkesten yardım rica ediyorum.
Yanlış anladığım ya da değerlendirdiğim şeklindeki endişemin nedeni sunduğumuz çeviridir. Uluslararası Çerkes Birliği’nin Duma’ya toplantı sonrası gönderdiği yazı, mutabık kalınan metinden eser taşımıyor? Bu durumda?
Yanlış nerede acep?
Yaşar Güven

 

Sayı : 2011 08

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img