Dünya Jeopolitiği İçinde Kuzey Kafkasya’nın Yeri

0
380
Dünya jeopolitiği içinde Kuzey Kafkasya, bu önemli konu tarihçi ve diplomat Becene Murat tarafından yazılan “Dünya Siyasetinde Kuzey Kafkasya” adlı kitapta ele alınıyor. Kitap, Maykop’taki Poligraf-Yug basımevi tarafından 3 bin nüsha olarak basıldı.
Becene Murat,19. yüzyıldan günümüze Kuzey Kafkasya’nın jeopolitik durumunu ele alıp inceliyor. Yazar, o belirli dönemler içinde yaşanmış olan değişik sorunlar üzerinde duruyor, onları karşılaştırıyor ve bir sonuca bağlamaya çalışıyor. Kuzey Kafkasya’da yaşanan ekonomik ve politik krizlerin nedenleri üzerinde de duruyor. Kitap, çokuluslu bir yöre olan Kuzey Kafkasya’nın izlediği tarihsel yolculuğu akıl süzgecinden geçirip inceliyor ve açıklamaya çalışıyor. Becene Murat, yüzyıllar boyunca imparatorlukların gözünün sürekli olarak Kuzey Kafkasya üzerinde olduğunu vurguluyor, bu yüzden anlaşmazlıklar ve aralıksız savaşlar yaşandığını açıklıyor.
Bunun nedeni nedir? Bu sorunun yanıtını tek bir kişi, tek bir ulus değil, Kafkasya’daki herkes öğrenmek istiyor. Murat’ın yeni kitabı işte bu soruya yanıt aramada yardımcı olacak bir nitelikte.
Yazar, Kuzey Kafkasya’nın politik yapısını inandırıcı bir biçimde analiz ediyor, serüven niteliğindeki görüşleri ayırıyor ve Rusya Federasyonu içinde yer alan birimlerde (cumhuriyet ve illerde) yaşayan uluslar arasındaki dostluk ve barışçıl  ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği gibi konular üzerinde duruyor.
Becene’nin “Dünya Siyasetinde Kuzey Kafkasya” adlı bu kitabının bilim danışmanı, tarih profesörü Dr. Ç’ırğ Ashad’dır.
Prof. Ç’ırğ, yazarın çalışmasını çok yönlü olarak inceliyor ve değerlendiriyor, kitabın derinlemesine bir çalışma ürünü olduğunu vurguluyor.
Büyük bir düşünce ufku açacak nitelikteki bu kitap, yüksek okullar öğretim üyeleri, öğrenciler, gençler ve ulusal tarihin köklerine inmek isteyen kişiler, ayrıca Rusya’da yaşanan olayların nedenlerini öğrenmek isteyen ve bu olaylar nedeniyle  kaygılı olan çevreler için de önem taşıyor. (Mamırıko Nuriyet, Adıge maq)
Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

Sayı : 2011 08