KAF-DAV’dan Sempozyum

0
424
Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı (KAF-DAV) tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar” konulu sempozyum 22-25 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
Sempozyumun amacı, tarihsel ve bilimsel veriler ışığında dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde yaşayan Çerkeslerin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açıdan durumlarının tartışılması, mevcut fırsat ve olanakların değerlendirilmesi ve gelecek için öneriler geliştirilmesi. Sempozyumun Çerkeslerin mevcut durumunun analiz edilmesine ve ulusal ve uluslararası düzeylerde bilim ve politika çevrelerinde konuyla ilgili farkındalık yaratılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Sempozyumda, tarihsel ve bilimsel bakış açılarıyla Çerkeslerin yaşadıkları göç ve sürgünler, demografik yapıları, sosyo-ekonomik ve politik sorunları, dil ve kültürel miraslarının korunması ve geliştirilmesi gibi konular ele alınacak. Sempozyum programı, konuşmacılar ve sunum başlıkları şöyle:
22 Eylül – Perşembe
Setenay Shami
The Caucasus in History: Homeland, Empire, Diaspora
Fatima A. Ozova
Prisoners of War in the Caucasian War
Timur Dzuganov
History of Money in Circassia in the 15th Century
Sadık M. Bilge
16.-18. Yüzyıllarda Kuzey Kafkasya’da Osmanlı Kaleleri
Nurbiy G. Leupache
Historical and Cultural Perspectives of the Circassians, and the Caucasus-Anatolian Archaeology
Rahime Baş
Kafkasya’dan Uzunyayla Yöresine Göçler
Ömer Karataş
Sivas-Uzunyayla Yöresine Çerkes Göçmenlerinin Gelişleri Ve Çerkes Göçmenlerinin İskânı Sırasında Osmanlı Devleti İle Halkının Tutumu (1860–1870)
Sezgin Zabun – Mehmet Eser
19.Yüzyılda Çerkes Sürgünü ve Osmanlı İskan Politikası (Sivas ili Örneği)
Oktay Kızılkaya
19. Yüzyılda Kars Sancağına Yapılan Çerkes ve Karapapak Göçleri
İhsan Satış
19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya’dan Anadolu’ya Çerkes Göçü ve İskânları
Tolga Akay
1877-78 Osmanlı – Rus Harbi’nden Sonra Rumeli’denSuriye’ye Çerkes Göçü
Natalya I. Suhanova
Northern Caucasus in the 20th and 21st Centuries: General and Particular]
Özdemir Özbay
Çerkes Mitolojisi “Nartlar” ve Önasya-Akdeniz Medeniyetleriyle İlişkisi
Zurab Dzhapua
Caucasian Narts: About Similar Themes and Motifs
Hatko Samir
The Cimmerian Problem and the Proto-Meotic Group of Monuments of Northwest Caucasus in the 8-7th Centuries B.C.
23 Eylül – Cuma
Chen Bram
Circassians in the 21st Century: Lessons from the Case of Adyghe in Israel
Moh’d Yacoub B. Khawaj
Circassians Development In Jordan 1870-2010
Irina Sotnichenko
North Caucasian Migrants in Turkey: Yesterday, Today, and Tomorrow
Setenay N. Doğan
So Far No Matter How Close: Relations between the Circassians and the State in Turkey
Georgy V. Chochiev
Ossetians in the Ottoman and Republican Turkey: Evolution of a Diaspora Community from the Mid-19th to the Early-21st Century]
Fatih Gide
Osmanlı Devletinden Günümüze Çerkes Örgütlenmeleri
Musa H. Ekzekov
Migration of the Abaza in the 19-21st Centuries: Causes, Trends, Prospects
Ksenia Milenkaya
Image of the Circassian in the Russian Public Consciousness from the First Half of the 19th to the Beginning of the 21st Century: Common and Specific Features]
Norman Stone
19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kafkasya’da İngiltere ve Almanya
Marita Abazova
Transformation of Speech Features: Circassian Diaspora in Turkey
Murat A. Tabishev
Circassian Onomastics in Turkey – Based on Folkloric-Ethnographic Expeditions between 2006-2009
Mikhail Thaytsuhov
Demographic Processes in Abazin Ethnic Area in the Period of Caucasian War and in the Beginning of the 20th Century
Alexei Abazov
Historical Memory of Kabardins as a Form of Regulation of Public Relations in the Northern Caucasus in the Beginning of the 21st Century
Ergün Özgür
Abaza, Çerkes, Ermeni ve Diğer Etnik Grupların Değerleri -Kültürlenme (Abhazya-Türkiye)
Hamit Yüksel
Uzunyayla Çerkeslerinde Din-Gelenek Oydaşmasında Adamey Hafız Ali Efendi’nin Rolü
Madina Pashtova
Folklore in the Information Field of Diaspora
Alla Sokolova
Traditional Music of the Adyghes as an Ethno-integrating Cultural Phenomenon
Lubov H. Balagova-Kandour
The Phenomenon of Lapsa in the Development of National Literary Language of Circassians in the Diaspora of the 21st Century: The Language of the National Artistic Literature
Mohydeen I. Kandour
The role of Media for the Preservation of Ethno-Cultural groups: Circassian Ethnos as an Example
24 Eylül – Cumartesi
Margarita R. Kulova
Socio-Cultural Aspects of Modernization Processes in the North Caucasus
Zalina V. Kanukova
Innovative Resources of Traditional Culture of the Peoples of Northern Caucasus
Metin Uçar
Geleneğin İcadı: Çorum Çerkesleri Örneği
Mira Unarokova
The Adyghes: On Regulation of Ethno-cultural Processes
Erdoğan Boz
Çerkes Etnik Kimliğinin Güçlendirilmesinde Akrabalık: Türkiye Örneği
Sergey U. Pazov
Abazin Language: Current Situation and Perspectives of Development
Nadezhda Emeliyanova
Abazins Education Past and Present
Tsira Baramidze
Problems of Adyghe Languages’ Functioning in the North Caucasus
Alexandre Kvakhadze
Aspects of Examining Circassian Language in Georgian Universities: History and Modernity
Nino Popiashvili – Naira Bepievi
Globalization and Circassian Identity
Oleg Damenia
Abkhazia: In Search of the Future
Kakhun M. Gozhev
Reunification Problem of the Abaza People
Cemre Jade-Erciyes
Return Migration to the Caucasus in the 21st Century: The Adyghe-Abkhaz Diaspora(s) and “Return”
Mitat Çelikpala – Ömür Enes
Towards 2014: An Evaluation on the Future of Circassians and the Caucasus
Keisuke Wakizaka
Kuzey Kafkasya’daki Siyasal Gelişmelerin Türkiye’deki Çerkes Diasporasına Etkileri
Panel on “Islam and Ethno-Nationalism in the Northern Caucasus”
Mitat Çelikpala (Moderator)
Chen Bram
Liz Fuller

Sayı : 2011 08