Kafkas Toponim Adları – V

0
1281
Ajek – Krasnodar bölgesinde bulunan Büyük Soçi’nin dağlık kesimindeki nehir. Soçi nehrinin sağ yakasında yer alır. Toponomik açıdan çeşitli varyantlara sahiptir. Adıgece “Keçi Vadisi”, Abhazca “Tek diş budak ağacı” ve araştırmacı A. Dirr’e göre Ubıhça “Geyiklerin yaşadığı yer” olduğu sanılmaktadır.
Azguch – Krasnodar bölgesi, Tuapse ilinde yer alan Psebe köyünün eteklerindeki dağ silsilesidir. Toponomik açıdan isminin, bölgedeki demir yataklarından ve geçmişteki demircilik faaliyetlerinden geldiği düşünülmektedir. “guch – demir”
Aziştau – Lağe-naki platosunda bulunan kayalık dağlarda yer alan dağ silsilesidir. Kelimenin kökeni belirsizdir.
Azip – Krasnodar bölgesi, Tuapse ilinde bulunan bir dağ zirvesidir. Azip kelimesi Adıgece ağız, ön anlamında kullanılan ‘PE’ ve Abhazca demir kelimesi olan ‘AJ’ dan türetilmiştir.
Azov – Rostov ilindeki kasaba. Don Nehrinin aşağısında yer alır. Adıgecesi Askale’dir. ‘Asların Şehri’ anlamına gelir. As adı, etnik açıdan bir Oset kabilesi olan ‘As’ları tanımlamakla beraber Yosef Barbaro (1413-1494 Venedikli seyyah, diplomat)’ya göre; Alanlar bu bölgede yaşayan Asami olarak adlandırılan bir kabileden almışlar ve benimsemişlerdir. Abayev ise; As adının Avesta’daki “ASU – hızlı” kelimesinden türediğini belirtmektedir.
Azırt-Çara – Abhazya Cumhuriyeti’nde bir şelale, yüksekliği 40 m. dir. Marukh nehrinin kaynaklarında yer alır ve Marukh geçidinin 5 km. güneyindedir. Abhazca “korkunç yer” ve “nehir” kelimelerinden oluşur. “Nehirdeki korkunç yer”.
Aibga – Krasnodar bölgesinde bir dağ, nehir ve Mzymta ile Psou nehirleri arasında bir havzadır. Aynı adla Abhazya sınırlarında bir şehir bulunmaktadır. Bölgenin bir Abhaz kabilesi olan ‘Aibga / Aybga’ lara istinaden adlandırıldığı düşünülmektedir. Bir başka versiyona göre Aibga, coğrafi koşullarından dolayı Adıgelerce “Kötü sırt” olarak adlandırıldığı için bu isim verilmiştir. ‘1ае’.
Ayşha – Myzmta ve Bezımyanka nehirlerinin kesiştiği bölgede bulunan bir dizi dağ ve vadi kümesidir. Yükseklik 2883m. ile 3015 m. arasında değişmektedir. Aynı adla iki dağ geçidi bulunmaktadır. Kelimenin aslı, Adıgecedir. “kötü, şeytani” ve “baş” birleşimidir. “Şeytan Dağı / Şeytani dağ”.

Birlikteysek güçlüyüz!

 

 

Sayı: 2011 08