Sosruko’nun Devlerden Darı tohumunu geri alışının öyküsü

0
516
Tören var tören
Düşünen, sezen ve gören
Yaşlı önderin veda töreni.
***
Sözlerini şöyle bitirir;
‘Darı tohumunu iyi koruyun
Çaldırmayın devlere
Aç kalırsınız yoksa
Son sözüm budur size’.
***
Ötede, devin kalesinde
Bir sinsi sevinç
Yaşlı önderin gidişine duyulan sevinç.
Bir hain umut
Darı tohumuna kavuşma umudu.
***
Umudu boşa çıkmaz
Yerini keşfeder ilk fırsatta.
Gökte ay yokken ve…
Sönükken yıldızlar
Boğar genç nöbetçiyi
Alır-kaçırır tohumu.
***
Acele Kurultay toplanır.
Gözlerde kaygılı bir telaş,
Suratlar asık,
Umut Kaf dağının ardında.
Darı tohumu da
Kaf dağının ardındadır,
Devler ülkesinde.
***
Günlerce tartışır erkekler de…
işin içinden çıkamazlar.
Gidip Setenay’a danışırlar.
Dinler Nart erkeklerini
bilge kadın,
Lafı uzatmaz,
‘Var mı güvenen kendine
Gidip-varacak
yerle göğün birleştiği yere.
Devler ülkesi orasıdır,
Ordadır darı tohumu’.
Çıt çıkmaz kimseden
Nart Pşey bile susar.
Durum vahim,
            görev bellidir,
 ‘Yine iş başa düştü’ diyerek
 Durumdan vazife çıkarır,
düşer yollara Sosruko.
***
Geçit vermez dağları,
suların yarıp açtığı
derin vadileri bir bir geçer.
Üç büyük deniz geride kalır.
Tabii, bir yığında macera…
Mesela,
Yolda aç bir kurda rastlar,
doyurur salar ormana.
Güçsüz kartalı kurtarır,
            güçlünün pençesinden.
Dalgaların karaya fırlattığı,
umutsuzca çırpınan balığı,
fırlatır geri hayata.
Varır devler diyarına.
Gücü-kuvveti kadar
Gönlü de yücedir yiğidimizin.
***
Yüksek taş duvarları,
Geçit vermez kapılarıyla maruf,
Bir büyük kalenin içinde
yaşamaktadır dev.
Kale kapılarını geçmek,
Arayıp-bulmak darı tohumunu
kapıp-almak devin elinden,
kaçıp-ulaşmak ülkeye,
Yürek ister, taktik ustalık ister.
At ister at, uçan at!
***
Başarır hemen hepsini de bir bir,
Kaçıp-kurtulamaz devin elinden.
Atı daha hızlıdır,
Gelir yetişir
Kanatlı atına Sosruko’nun.
***
Yalnızca ateşi,
darı tohumunu değil,
Zaman zaman karılarını-kızlarını da
kaçırmıştır devler
Son karısı da bir Nart’dır.
Gizlice yardım eder, sır verir Sosruko’ya.
‘Devin atının anası
bir sihirbaz kadının çiftliğindedir.
Gidip alabilirsen bir yavrusunu
kaçıp-kurtulabilirsin elinden’.
Az gider uz gider,
Nice dağlar aşar,
Varır sihirbaz kadının çiftliğine.
***
‘Bilirim ne yiğit delikanlısın
Ve nedendir gelişin çiftliğime.
Hoş geldin.
Lakin…
Kim ki, taliptir atlarıma,
Ya da yavru taylarına,
Zorlu bir sınavı göze almalı,
Görelim hünerini’.
***
Lafı uzatmaz Sosruko
‘Ben ki devlerle boy ölçüştüm,
Nice yarışlara katıldım,
Nart yiğitleriyle,
Bilmez miyim,
            emeksiz yemek,
Risksiz kavga olmayacağını’.
***
Derler ki,
Mucizevi haller olmuş,
Ormanda doyurduğu kurt,
Ölümden kurtardığı kartal,
Denize fırlattığı balık,
            yetişmiş yardımına,
            her zora düştüğünde.
Böylece,
Aşmış tüm engelleri, ve…
erişmiş muradına.
Almış deniz atının tayını, düşmüş yola.
***
Yeniden dağları,
dar geçitleri aşarak,
varmış devin kalesine.
Tecrübelidir artık,
Daha tez varır hedefe.
Darı tohumu ile,
Nart kadını,
                        atar terkisine,
Mahmuzlar atı.
Tozuna bile yetişemez,
                        koca dev.
***
O yıl zamanında ekerler darıyı,
Bol da yağmur yağar,
Hasat bol olur.
Bağbozumu şenlikleri,
daha bir coşkulu geçer.
Bir şarkı tuttururlar neşeli,
***
Ateş yanar, odun bol
Ambarlarda darı bol,
Ooo, rey-daa..! Ooo, rey-daa..!
Ooo, rey-daa..! Ooo, rey-daa..!
***
Fıçı dolu, şarap bol
Bu yıl bizde şenlik bol,
Ooo, rey-daa..! Ooo, rey-daa..!
Ooo, rey-daa..! Ooo, rey-daa..!
Mehmet Yücel

myucel03@hotmail.com

 

Sayı : 2011 08