Adıgey’de Arazi Hakkı Olanlar Belirlendi

0
447
Gazetemiz okuyucuları, araziden payalma hakkına sahip olanların, bu arazi paylarını nasıl alabileceklerini soruyorlar. Arazi alma hakkı olan aileler üç gruba ayrılıyor.
Birinci grup, bir ya da daha çok çocuğu olan genç ya da yoksul aileler.
İkinci grup, 18 yaşından küçük üç ya da daha fazla çocuğu olan aileler.
Üçüncü grup, köyde yaşayan ailelerden oluşuyor. Bu grup köyde çiftçilik yapan aileleri, köylüye hizmet eden kişileri, köydeki eğitim, kültür ve sağlık görevlilerini de kapsıyor.
Davte Angel (Adıge maq, 23 Ağustos 2011)
Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

Sayı : 2011 09