KADK kampanya başlattı

0
435
Birleşmiş Milletler’in, 1992 savaşında Gürcistan’a dönenleri ‘mülteci’ sayarak, “Abhazya’daki evlerine geri dönme hakkı” tanımasına tepkiler çığ gibi büyüyor.
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi, BM kararı üzerine yaptığı “Vatanseverlere Onurumuz ve Haklarımız İçin Çağrı” başlığıyla yaptığı açıklamada “Bu karar hakkımızın gaspının yanı sıra, sürgünle yurtlarını terk etmek zorunda bırakılan biz diaspora Abhazlarının atalarının acılarını yok saymak, o acılarla adeta alay etmektir. Halkımız kim olduğunu unutmayan, bu alayın cevabını verecek bilince sahip bir halktır. Abhazya’ya dönüş, ancak, Abhazya’nın otokton halkı olan ve vatanları Abhazya’dan istemleri dışında zorla sürülen, en büyük idealleri anavatanlarına dönmek olan Abhaz diasporasının hakkıdır” dedikten sonra, şu noktalara dikkat çekti:
“Üstelik bu haklar BM’nin kendisi tarafından başka halklara tanınmıştır. Abhazlar söz konusu olduğunda bu haklardan söz etmemek; bizi ciddiye almamak, Abhazları yok saymaktır. BM’nin bizi yok saymasına, alay niteliğindeki kararlarına cevap verecek onura; hakkımızın takipçisi olacak kararlılığa sahibiz.”
Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’nin 18. maddesinde “Yerli halklar, kendi karar mekanizmalarına sahip olma ve bunları geliştirmenin yanı sıra, kendilerini ilgilendiren konulardaki karar alma süreçlerine kendilerinin belirleyeceği temsilciler aracılığıyla katılma hakkına sahiptir” demesine rağmen, BM’de söz konusu kararın Abhazların gıyabında alındığı vurgulanarak, önemli bir çelişkiye dikkat çekildi. 29 Haziran 2011 tarihindeki BM kararının; 144 ülkenin katıldığı oturumda, 74 çekimser, 13 karşıt, 57 kabul oyuyla alınmasının da altı çizildi.

Savaş siyasi boyutta

Defalarca saldırıya uğramasına rağmen, devletini yeniden oluşturan Abhazya’nın şimdi de uluslararası güçlerin çıkar çatışmaları nedeniyle haksızlıklara maruz bırakıldığını ve siyasi bir savaşın sürdüğünü belirten Komite, açıklamasında; anavatanlarından zorla sürülen Abhaz halkının anayurduna seyahat özgürlüğü bile kısıtlanırken, yurtları Gürcistan’a geri dönen Gürcülere BM tarafından mülteci statüsü verilmesi ve mülteci yardımı yapılması, yine iç göç yapmış olarak kabul edilip Abhazya’ya döndürülmeye çalışılmasını ‘siyasi bir manevra” olarak tanımladı.
Birbiriyle bu kadar çelişen iki kararın, Abhazya üzerine oynanan oyunların pervasızlığını gösterdiği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Daha önceki yıllarda Türkiye’den BM’ye ve dünya parlamentolarına gönderilen 14 bin imzalı talebimizin görmezden gelinmesi de çifte standardın bir delilidir. BM kendi ilkelerini yok sayarak, ülkeleri Gürcistan’a geri dönen Gürcüleri mülteci kabul etmiştir. Abhazya üzerinde bugüne kadar tutmayan oyunlar demografik üstünlük sağlanarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Abhazya ve Abhazlar üzerinde oynanmaya çalışılan demografik oyunlara engel olabilmek, hala Abhazya’ya ulaşımları bile engellenmeye çalışılan diasporadaki Abhazların görevidir ve Abhazya’ya dönüş de öncelikle onların hakkıdır.”
“Halkımızı, varlığımızı inkar edenlere cevap vermeye çağırıyoruz” diyen Kafkas- Abhazya Dayanışma Komitesi (KADK), Abhazya Parlamentosu ile BM’ye gönderilecek örnek dilekçeleri ve dilekçelerin gönderileceği adresleri www.abhazya.org’da yayınladı.
 

Sayı : 2011 09