Süryanileri de ‘hain’ ilan ettiler

0
471
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 10. sınıflar için hazırladığı   tarih kitabında Süryani halkına yönelik hakaretlerle dolu bir bölümün yer alması, aynı kitabın 65 ve 66. sayfalarında yapılan siyasi yorumlarda Süryaniler hakkında ırkçı ve kışkırtıcı ifadeler kullanılması büyük tepki yarattı.
Süryani halkının farklı örgütlenmelerinden yapılan açıklamalarda aynı noktalara değinilerek, söz konusu tarih kitabındaki ilgili bölümün kaldırılması ve Süryanilerle ilgili bir bölümün yer alması halinde ise, bunun Süryani tarihçilere yazdırılması istendi.
İzmir Süryani Platformu’nun, yurt içinde ve yurt dışında 19 Süryani kurum ve kuruluşu, demokratik sivil toplum örgütü ve partinin imzasıyla MEB’e gönderdiği metinde, oldukça sert eleştiriler yer aldı.
“MEB’in ortaöğretim 10. sınıflar için hazırladığı tarih kitabında tarihi bilgiler çarpıtılarak Süryaniler ‘hain’ olarak gösterilmiştir. Süryani halkı ile ilgili çarpık ve hakaret içeren bilgilerle körpecik beyinlerde çocuklardan katil yaratma çabalarının en bariz örneğini şimdide ders kitaplarında mı yapmak istiyorsunuz” diyen Platform, özetle şu görüşlere yer verdi:
“Kitapta yer alan ifadeler Türkiye’nin imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 26. maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. 26. maddenin 2. fıkrasında ‘eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli’ denilmektedir. M.E. B. tarafından 10.sınıflarda okutulan Tarih kitabındaki bilgiler ise barış ve kardeşliği pekiştirmek yerine düşmanlığı körükleyecek ifadelerdir.”
14 Süryani oluşumunun ortak açıklamasında da “Bizler kitapta yer alan ve gerçeklikten uzak subjektif tarih yorumuna değinmeyeceğiz. Ama burada önemli olan öğrencilerin açıkça Süryanilere karşı kışkırtılmasıdır. Öğrencilerin bilinçaltına planlı bir şekilde bilerek ve isteyerek Süryanilerin aslında potansiyel tehlike olduğu işlenmektedir. Kitaptaki ifadeler nefret suçu kapsamına girmektedir” tespiti yapılırken, Bethnahrin (Mezopotamya) Ulusal Konseyi (MUB) Başkanlık Kurulu ‘Türkiye hükümetinin söz konusu ders kitabında yer alan bu bölümü yeniden düzenlemesi için herkesi, bütün kurum-kuruluşları tepki göstermeye, devletin bu yaklaşımını kınamaya’ çağırdı. MUB yaptığı açıklamada şunları söyledi:
 “Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana, içindeki halklara ve özellikle Müslüman olmayanlara karşı özel politikalar uyguladığı herkesçe bilinmektedir. Bu zaman içerisinde Süryanilere karşı da çok derin ve çok kirli siyaset yürütülmüştür. Bizler bu siyaseti kınarken, bu siyasete kaynaklık eden zihniyetin değişmesini, toplumun demokratikleşmesini, halkların birbirine güvenle bakmasını ve herkesin barış içinde yaşamasını istiyoruz. Biliyoruz ki, demokrasinin ve özgürlüğün Türkiye’de gelişmesi için kararlı bir mücadeleye ve toplumun gerçekler hakkında aydınlanmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Bunun için Türk aydınlarına, demokrat ve ilerici insanlarına seslenmek istiyoruz; tarih kitaplarında çocuklara, gençlere öğretilen asılsız bilgilerin ortadan kaldırılmasına ve çağdaş, özgür bir düşüncenin egemen olmasına katkıda bulunmak için insani ve evrensel değerlere bağlı bir tavır sergilemenizi bekliyoruz. “
Not: “Süryanileri ‘hain’ olarak gösteren tarih kitabı kaldırılsın!” sloganıyla başlatılan imza kampanyasına destek vermek isteyenler http://gercek-inatcidir.blogspot.com/2011/09/milli-egitim-bakanligina_9372.html adresini kullanabilirler.

Sayı : 2011 10