Tarihçi Yemıj Ruslan vefat etti

0
359
Adıgey Cumhuriyeti Liselerinde okutulan Adıgey Tarihi ders kitaplarının yazarı, Adıge Xase eski başkanı ünlü tarihçi Yemıj Ruslan vefat etti.
25 Şubat 1942 tarihinde Adıgey Cumhuriyetine Bağlı Askalay köyünde doğan Yemıj Ruslan, 1970 yılında Rostov Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Günümüzde Adıgey Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi’nde Tarih dalında çalışmalarını sürdürüyordu.
Adıgey Cumhuriyeti Adıge Xase’si başkanlığı yaptığı dönemde DÇB yürütme kurulunda Adıgey Adıge Xasesini temsil eden Yemıj’ınVatana Dönenler Vakfı’nın kurulmasında ve Repatriantlarla alakalı kanununun çıkartılmasında çabaları olmuştu.
Adıgey Cumhuriyeti Dış ülkelerde Yaşayan Soydaşlar ve Basından Sorumlu Komite Başkanlığını da yürüten Yemıj Ruslan, Çeraşe Tembot Adını taşıyan Adıgey Cumhuriyeti Devlet Enstitüsünde Tarih bilim dalında kandidat olarak görev yapmaktaydı.

Sayı : 2011 11