İstanbul Kafkas Kültür Derneği ile tarihin izleri

0
595
İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin “İstanbul’un orta yerinde,2004 yılından bu yana İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığı’nda 58.000m’lik bir alanda kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Deniz düzleminden 7 m. aşağıya kadar inilmiş, Günümüzden Önce 8000 yıllarına tarihlenen İstanbul’un ilk köy yerleşimine ait, mezarlar, evler,  çanak çömlekler, tahıllar, ayak izleri bulunmuştur. Köy yerleşiminin üstünde ise Bizans dönemine tarihlenen I. Theodosius limanı (MS 379-395) açığa çıkarılmıştır. Limanda toplam 35 adet ahşap batık (batmış gemi kalıntıları), çok sayıda çanak çömlek, hayvan kemiği kalıntıları, deri ve ahşap sandaletler ve burada saymakla bitirilemeyecek binlerce eser açığa çıkarılmıştır.” çağrısıyla düzenlediği geziye katılanlar, Yenikapı’da modern yapıların altında yatan eşsiz kalıntıları görme şansını yakaladılar.

Sayı : 2011 12