Soçi için yol haritası

0
414

AB 7. Çerkes Günü Sonuç Bildirgesi

Dağınıklığı avantaja çevirelim

Avrupa Parlamentosunda yapılan ‘‘AB 7. Çerkes Günü’’ sonuç bildirgesi yayınlandı. Bidlrge’de Soçi, soykırım, asimilasyon gibi konularda mutabakata varılan yol haritası niteliğindeki öneriler de sıralandı. Örneğin Soçi meselesi ile ilgili olarak ‘‘Soçi Kış Olimpiyatı engellenemeyecek gibi görünüyor. Bu durumda gerçekleri ve toprağın sahiplerini dünyaya gösterecek eylem ve açılımlar tertiplenerek, zararı en aza indirme ve halklarımızın tanıtımını yapma becerisi gösterilmelidir’ dendi.
Avrupalı Çerkesler Federasyonu’nun “Diyaspora örgütlerinin sorunları- AB’den talep ve beklentileri” konulu 7 Kasım’da Brüksel’de, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı toplantının ardından alınan kararlar ‘Sonuç Bildirgesi’ olarak yayınlandı.
Tüm Dünyadaki Çerkes diyasporası ve Kafkasya’dan katılımla gerçekleşen
“AB 7. Çerkes Günü” etkinliğine, aralarında Türkiye, ABD, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İsviçre Çerkes örgütleri ile Çerkes hareketi dostları olan akademisyen ve siyasetçiler katılmış, Çerkes kimliğinin bugünü ve geleceğine ilişkin plan ve programları ihtiva eden, toplam 11 bildiri sunulmuştu.
Avrupalı Çerkesler Federasyonu (FEC) Başkanı Admiral  Daşdemir imzalı açıklamada katılımcılardan Krasnodar Adığe Xase temsilcisinin mutabakat metnine imza atmadığı da belirtildi.
Bildirge’nin “Sonuç” bölümünde; “Avrupa Parlamentosu’nda Federasyon olarak yaptığımız
etkinliklerin halkımıza ne gibi katkıları olduğu zaman zaman tartışılan bir konudur, tartışılmalı ve Avrupa ülkeleri ve Çerkes diyasporası üzerindeki etkileri araştırılmalıdır”
denildikten sonra şu ifadelere yer verildi:
“Bilinmesi gereken bir husus da, Federasyonumuz, Türkiye diyasporasında faaliyet gösteren örgütlerimizin AP’ye hazırladıkları tüm Projelere ortak kefil yada partner olmuş ve projelerin kabul edilmesinde ciddi rol oynamıştır ve katkı vermeye devam edecektir. AP’de yapılan etkinliklerin, bu projelerin kabulü noktasında önemli bir işlev gördüğü, somut bir gerçeklik olarak karşımızdadır.”
***

Mutabakata varılan konular

–  Çalışmalar genişleyerek ve yaygınlaşarak sürdürülmelidir.
–   Bilgi birikimi ve güçler üst üste konarak Çerkeslerle
ilgili Rusya ve diğer devletlerin manipülasyonlarına karşı Dünya
kamuoyu doğru bilgilendirilmelidir.
– Sanal ortamlarda karşılıklı suçlamalara ve hakarete varan
kültürümüze ters yapı düzeltilmek amacıyla diyalog geliştirilmeli,
hakaret vs. sürdürülmesi durumunda Çerkes Xabze’si hayata
geçirilmelidir.
– Kimin Çerkes olduğuna ilişkin bir sonuç almayan sanal
tartışmalar yerine kendisini Çerkes kabul eden tüm Kafkas halklarının
dayanışması ve kimliğe saygısı ile ortaya konacak sinerji
yaratılmalıdır.
– Dillerimizin korunması en önemli sorun olarak önümüzde
olup, bu konuda ortak programlar geliştirilmelidir.
– Tarih ve coğrafyamızla, özellikle gündemde olan Soçi
kentinin ve doğasının gerçek sahipleri olduğumuza dair bilgi vd.
dokümanlar kamuoyunun rahatça erişebileceği wikipedi vb.ortamlarda
kontrol edilerek düzeltilmelidir.
– Kültürümüzü tanıtıcı antik eserlerin sergilenmesi için
müzelerle işbirliği yapılmalıdır.
– Soçi Kış Olimpiyatı engellenemeyecek gibi görünüyor. Bu
durumda gerçekleri ve toprağın sahiplerini Dünyaya gösterecek eylem ve
açılımlar tertiplenerek, zararı en aza indirme ve halklarımızın
tanıtımını yapma becerisi gösterilmelidir.
– BM yerli halklar sözleşmesine göre Çerkes halklarının
hakları uluslararası örgütlenmelerde tescil edilmelidir.
– Soykırım, sürgün yaşadığımızın; ve bu nedenle geri dönüş
hakkımızın tescili için ileri ortak adımlar atılmalıdır.
– Çerkes kültürünün Avrupa’nın en eski kültürlerinden
olduğunu gösterecek çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
– Çerkeslerin mutfak, atçılık, şövalyelik, tarım, meyvecilik,
insan ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri vb. değerleri Dünyaya
anlatılmalıdır.
– Diyasporada en büyük nüfusa sahip olduğumuz Türkiye’nin
demokratikleşmesinde etken olmalı, AB sonuç bildirgelerinde mutlaka
yer almalıyız.
– RF ve Türkiye’nin politik yapıları göz önüne alınarak,
dağınıklığımızı avantaja çevirecek yeni sistemler geliştirmeliyiz. Güçlü
diyaspora sorunların çözümünde başattır.
– Eleştirilere, kendimizi sorgulamaya değer vermeli,
kendimizle yüzleşerek diyalog yolu açacak çalışmalara hız
kazandırmalıyız.
– Diyalogda ortak noktamız kişiler değil, prensipler olmalıdır.

 

Sayı : 2011 12