Çerkesler kimliklerini istiyor

0
433
Anayasa yapım sürecine halkın doğrudan katılımını hedefleyen Yeni Anayasa Platformu(YAP) çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kafkasya Forumu’nun organizatörlüğü ile Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı’nda düzenlenen toplantıya YAP üyelerinden Prof. Dr. Yücel Sayman, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Kafkas STK ve inisiyatifleri katıldı. Toplantının moderatörlüğünü YAP Üyesi Enver Sezgin üstlendi. Özellikle bireysel taleplerin öncelendiği toplantıda Kafkas Diasporası, mevcut anayasaya karşı eleştirilerini ve yeni anayasadan beklentilerini dile getirdi.
“Toplum ile ilgili kararları toplumun kendisi vermelidir” diyen Prof. Dr. Yücel Sayman egemenliğin resmi güçler tarafından kullanılmasını eleştirdi. “Milletin egemenliği” ifadesini vurgulayan Sayman, “Devlet mekanizmasının gücü kırılmalı, Yeni anayasa toplumsal egemenliği tanımalıdır” diye konuştu.
Anayasanın toplumu kuran ve kuşatan bir metin olduğunu belirten Doç. Dr. Ferhat Kentel, “Anayasa başı ve sonu belli olan ve her an değişime açık bir metindir. Toplumsal gelişmelere göre anayasa da güncellenmelidir” dedi. Anayasanın siyasi partilerin ve baskı gruplarının söylemleriyle şekillendiğini ifade eden Kentel, bu durumun örgütsüz insanları mücadeleye teşvik ettiğini dile getirdi. Kafkasya ile ilgili çalışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Keisuke Wakizaka, Türkiye’nin azınlık hakları konusunda Hindistan’dan ve Gürcistan’dan geri kaldığını, hakların güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
Toplantıda üstün kimlik baskısından kurtulabilmek için halkların da birbirlerini iyi tanıması gerektiği vurgulandı. Toplumdaki kimlik algısının değişmesi gerektiğini söyleyen Mkanba Çağlar Konukman, “Anayasayı uygulayanların düşünceleri değişmediği sürece yapılacak olan anayasanın bir faydası olmayacaktır” dedi.

Sayı : 2012 02