Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Kültür objelerini bağışlayın

Kaf-Dav, çalışmalarını başlattıkları Kafkas Kültür Müzesi ve daha önce kurulan Kütüphane için bağış çağrısı yaptı. Kuzey Kafkasya halklarının; geçmişte günlük yaşamında ve savaşlarda kullandığı her türlü objenin yok olmaya başlaması, köyden kente göçün beraberinde getirdiği yeni koşullar ile ekonomik zaruretler sonucu zorunlu olarak birçok objenin yok pahasına elden çıkarılması nedeniyle, günlük yaşamda kullanılma biçimlerinin, geçmişinin ve öykülerinin de yok olması nedeniyle yapılan çağrıda, şöyle dendi:
“ Kafkas Kültür Müzesini, her nesneden en az birer adedinin bulunabileceği bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz. Ancak o zaman, gençler ve gelecek kuşaklar müzemizde atalarının kullandığı şeyleri görme ve kullanım amaçlarını öğrenme imkânı bulabileceklerdir.
Müze kurma çalışmalarımız çok yeni olmakla beraber bağışlar yoluyla az da olsa yol almış durumdayız. Hemşerilerimizin desteği ve öz verisiyle hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Ellerinde bu tür malzeme bulunanları bağış yapmaya davet ediyoruz. O takdirde bağışladıkları eşyalar, o aile adına ve varsa aile armasıyla kayda alınıp etiketlenerek sergilenecek, araştırmacı ve ziyaretçilerin tetkikine sunulacaktır. Bağış yapamayacak olup satmak zorunda olanlar, yok fiyatına seyyar alıcılara satmamalı, vakfımızla irtibat kurmaya çalışmalıdırlar.”
Kaf-Dav çağrıda bağış için istenen objeler konusunda da bilgi verdi:
a)Erkekler için; çocuk yaşlarında, gençlik ve olgunluk çağında, av esnasında ve nihayet yaşlılık döneminde giydikleri keçe çorapları ve kalpaklarına kadar günlük yaşamlarının parçası olmuş araç-gereçler, savaş ortamında kullandıkları kılıç, kama, zırh, gürz, tabanca, tüfek, barut, fişeklik- ve fişekler ile erkeğin ayrılmaz parçaları olan at ve at kültürüne bağlı olarak da yamçı, kamçı, şarhon (başlık), eğer takımı, köstek, gem ve benzeri şeylere;
b)Kadınlar için çocukluk dönemi, genç kızlık dönemi, gelinlik dönemi, ev hanımlığı dönemi ve ninelik döneminin tümünün kendisine has giyim tarzları, takıları, gümüş kemerleri ile bileklikleri, işledikleri-ürettikleri–dokudukları (Halı-kilim-seccade gibi), eğirdikleri ve ördükleri tüm yün eşyaları, bohça türleri, oya işlemeleri, iğne-iplik takımı gibi şeylere,
c) Ev eşyaları olarak da semaver takımı, yemek takımı, tencere ve kazan türleri, şvan zinciri, üç ayak demir ocaklık, üç ayak sofra, sini, kaşık-çatal türleri, kepçeler, tas türleri, tepsiler, su bakraçları, fincan takımları, kulplu ahşap hupi’ler, ibrik-leğenler, aydınlatma lambaları, şamdan gogonlar, müzik aparatları gibi şeylere Kafkas Kültür Müzesi’nin ihtiyacı vardır.
Müze bağışlarına ödül
Çerkes tarihi ve kültürüyle ilgili ihtisas kütüphanesi konusunda da bilgi veren ve bağışlanmasını istediği materyalleri anlatan Kaf-Dav, halen kütüphanede Türkçe, Osmanlıca, Çerkesce (şimdilik Adıgece-Abazaca-Osetce, çok az Çeçence), Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, 5000’den fazla kitap, 2000’den fazla dergi, yüzlerce makale, haritalar ve oldukça güçlü bir müzik arşivi olduğunu belirterek, şunları ekledi: “Başbakanlık Osmanlı Arşivi başta olmak üzere, İngiltere, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Abhazya, Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar ve Kuzey Osetya’dan temin ettiğimiz belgelerden oluşan dijital arşivimiz de günden güne gelişme kaydetmektedir. Kütüphane ve arşivimizden fiilen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve her kökenden araştırmacılar yararlanmakta, Pazar hariç haftanın 6 günü araştırmacılara hizmet verilmektedir.”
Kaf-Dav’ın kütüphane için beklediği materyaller ise şunlardan oluşuyor: 
“Ailesinde veya çevresinde tarihimiz, kültürümüz ve geleneksel yaşamımızla ilgili olarak bilgisi, belgesi, gelişi güzel de olsa tutulmuş notları, eski kitapları ve kitap kalıntıları, Ğuaze dergisinin 41-59 arası sayıları, gazete kupürleri, eski haritalar, çok eski müzik parçaları, bilgi notu olan çok eski fotoğraflar (Kafkasya’da çekilmiş ya da sürgün sonrası burada çekilmiş olmalı, yaşadığınız yörenin öbür kültür gurupları ile giyim kuşam yönünden mukayeseye imkan verir nitelikte fotoğraflar), giyim kuşam malzemeleri, yaşanmış yöresel olaylarla ilgili ağıtlar, şarkılar, atasözleri, tekerlemeler, soy ağacı bilgileri…gibi materyaller yanında, yaşlı insanlarımızın naklettikleri başkaca bilgilerin onlarla birlikte kaybolmamaları için sesli veya yazılı olarak kaydedilmiş olanları çok önemlidir. Bu bilgilerin bir sınırı yoktur; bir ailenin, sülalenin veya köyün tarihine ilişkin olabileceği gibi önemli bir olaya ilişkin de olabilir. Bir gelenek, bir yemek tarifi, bir şarkının sözleri ve bir şarkının doğuş öyküsü, özgün bir oyun, çocuk oyunları, unutulmuş bir şiir, anlamlı ve Kafkas kültürünün parçası olan her şey olabilir. Kayıtlarda kaynak kişinin kimliği, kayıt tarihi, kayıt yeri ve kaydeden mutlaka belirtilmelidir. Bu şekilde temin edebildikleri belgeleri veya yaptıkları kayıtları vakfımıza ulaştıranlar, imkanlarımız nispetinde ödüllendirileceklerdir.”
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

Sayı : 2012 05

Yayınlanma Tarihi: 2012-05-01 00:00:00

Yazarın Diğer Yazıları

Акәашаратә проект

Акәашаратә проект Eytsikәashow раԥхьатәи аконцерт мҩаԥысит аҳәынҭқарратә филармониаҟны лаҵарамза 2 рзы. Аиндаҭлараҟны актәи аҭыԥ иазықәԥоит 14 гәыԥ, аҳамҭа хада 450 000 мааҭ ыҟоуп. Акомандақәа азыҟарҵоит...

Аҧсны азыҟазаашьа

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (КАФФЕД), Мшаҧымза, Аҧсны азыҟазаашьа темас иаҭаны, интернет хархәарала алацәажәара еиҿнакааит. ҚАФФЕД ахада Унал Улучаи, ахада ихаҭыҧуаҩы Муҳаррем Саран, Маӡаныҟәгаҩы Омер Аҭалар,...

Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызку арапорт

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (ҚАФФЕД) Аҧсны Аусазуыра Агрупа алахәҩы Елчин Башьол, Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызкны лҭҵаара инамаданы илҩыз арапорт, Жәларыбжьаратәи Ажәлархәыҷқәа Рзиндырра Група (Minority Rights...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img