Abhazca seçmeli ders haberinin Abhazya’daki yankısı

0
540

Geçtiğimiz günlerde aşağıda linkini verdiğim haberi ve içeriğini Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile paylaştım. Ardından kendisi ile yüz yüze konuşma fırsatı bulduğumda, Abhazcanın Türkiye’deki devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulacak olmasının diasporamız için çok önemli bir imkan olduğunu ve bu konuda (eğitim materyali ve öğretmenlerin eğitimine katkı açısından) Abhazya’da da hazırlık yapılması gerektiğini düşündüğümü ilettim.

Konu ilgilerini çekmiş olmalı ki Abhazya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Departmanı bir gün sonra bu haberi kaynak göstererek Apsnypress kanalıyla bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklama neticesinde Abhazca seçmeli ders ile ilgili hem Abhaz basınında, hem de ilginç bir şekilde Rus ve Gürcü basınında çeşitli haberler çıktı. Konu özellikle Abhaz aydınlar arasında epey ilgi uyandırdı. Bazı duyarlı Abhaz aydınları, konunun önemine binaen bir an önce bu yaz Abhazya’da ve Türkiye’de neler yapılabileceğinin planlanması için bir şeyler yapılması gerektiği konusunda çeşitli görüşler beyan ettiler. Bu kişilerin görüş ve önerilerini detaylara girmeden özetlersem:
– Türk Hükümeti’nin bu olumlu adımıyla Abhazca seçmeli dersin Türk devlet okullarında okutulması, diasporadaki asimilasyon sürecinin durdurulması, hiç olmazsa yavaşlatılması için önemli bir olanak olarak görülmelidir.
– Bu adımın pratikte başarıya ulaşması, Abhaz Dilini Geliştirme Devlet Fonu ile Abhaz Devlet Üniversitesi’nin, Abhaz Dışişleri Bakanlığı’nın ve diasporadaki tüm kurumların belirli hazırlıkları eş güdüm içinde yürütmesi ile mümkün olabilir.
– Abhaz Dilini Geliştirme Devlet Fonu’nun ve diasporadaki kurumların geçmiş yıllarda yaptıkları çalışmalar (Abhazca öğrenim materyallerinin hazırlanması ve diasporada Abhazca öğretecek öğretmenlerin yetiştirilmesi) olumludur ama devlet okullarında Abhazca seçmeli ders verilmesi için yeterli olmayabilir.
– Bu konu ile ilgili önce Sohum’da ardından da diasporada ilgili kurumlar arasında çalışma toplantıları yapılmalıdır. Bu toplantılara Abhaz üniversitesi mensupları, Abhaz Dilini Geliştirme Devlet Fonu’nun yetkilileri, diasporadaki ilgili tüm kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra, (Abhaz diasporasına mensup olan kişiler arasından) Türkiye’de eğitimci olarak çalışan veya bu alandan emekli olmuş uzmanların da katılımı sağlanmalıdır.
– Abhazca eğitim materyallerinin Türkiye’deki eğitim sistematiği ile uyumlulaştırılması, Abhazya ve Türkiye üniversiteleri arasında (şimdiden başlayan) işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
– Seçmeli dersin Abhazdiasporası mensubu gençler tarafından seçilmesini özendirecek kampanya vb. çalışmalar organize edilmelidir. Bu derslerle ilgili sınıfların oluşması için yeterli sayılara mümkün olan her yerelde ulaşılabilmesi için diasporadaki kuruluşların etkili planlamalar yapması gerekmektedir.
– Abhaz Dilini Geliştirme Fonu tarafından diasporada Abhaz dilinin öğretilmesinde seçmeli ders uygulamasını destekleyecek interaktif bir dil öğretim portalının altyapısı üzerinde şimdiden hazırlıklara başlanmalıdır.
İlgilenenlerin bilgisine sunarım.
Sohum’dan selamlar,
18.06.2012
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20749000.asp

Sayı : 2012 07

Yayınlanma Tarihi: 2012-07-01 00:00:00