Rusya, diasporanın nabzını yokluyor

0
371

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Alexey Erkhov, Çerkes kurumlarına görüşme talebinde bulundu. 12 Kasım’da Çerkes Hakları İnisiyatifi (ÇHİ) temsilcileriyle görüşen Erkhov, 16 Kasım’da Kaffed YK üyesi Cengiz Gül, İstanbul Kafkas Kültür Derneği (İKKD) YK Başkanı Ümit Duman, İKKD-Genç Temsilcisi Gülay Gün, Bahçelievler KaffedÜyesi Erdoğan Yaşar ve Bahçelievler Kafkas Derneği Başkanı Ahmet Gazi Saygılı’dan oluşan grupla biraraya geldi.

Erkhov’un Çerkes diasporasının farklı gruplarını tanıma ve tabanın düşünceleri konusunda bilgilenme gerekçesiyle talep ettiği görüşmelerde sürgün-soykırım, vatandaşlık yasası, Suriyeli Çerkesler ve Soçi Olimpiyatları tartışıldı.

“Kabul edemeyeceğimiz bir tavır ve fikri bize zorla kabul ettiremezsiniz”

ÇHİ temsilcileri Erol Karayel, Kenan Kaplan ve Murat Özden, Pera Palas Otel’de Konsolos Erkhov ve Müsteşar Alexander Khapilov’la görüştü. ÇHİ heyeti, soykırım ve sürgün suçunun bugünkü hukuki mirasçısının Rusya Federasyonu olduğunu söyledikten sonra RF’deki cumhuriyet başkanlarının yetkilerinin Türkiye’deki bir mahalle muhtarı kadar olduğunu belirtti ve Suriyeli Çerkesler’in durumunu özetledi. Vatandaşlık yasası ile ilgili düzenlemeler yapılması gereğinin de altını çizen ÇHİ temsilcileri, Soçi Olimpiyatları ile ilgili görüşlerini, “Büyük acılar yaşamış bir halkın vatanında olimpiyat yapılacaksa, öncelikle bu halkın yaralarının sarılması lazım” şeklinde ifade etti. ÇHİ heyeti daha sonra Başkonsolos’a “Çerkesler ne istiyor?” ve “Suriye Çerkesleri ile ilgili mektup” başlıklı belgeleri teslim etti.

Görüşmenin sonunda Erhov şunları söyledi:

“Dikkat ettim, siz en çok ‘talep’ kelimesini kullanıyorsunuz. Bir anlamı istek, bir anlamı da güç tarafından gelen istek yani dayatma. Kök aynı ama iki ayrı anlamı var. Diyaloğu gerçekten istiyorsanız, muhatabımız olmak istiyorsanız, sizin bizi duyacağınızdan emin olmalıyız. Kabul edemeyeceğimiz bir tavır ve fikri bize zorla kabul ettiremezsiniz.

Hiç kabul edilemeyecek bir unsur da sizin bizim ülkemizin yapısını tenkit etmenizdir. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

Çarlık Rusyası pek iyi değildi. Lenin, Çarlık Rusyası için ‘halkların cezaevi’ olduğunu söylüyordu. Ancak Lenin ve Stalin ülkede öyle şeyler yaptılar ki, herkes Çarlık Rusyasını özlemeye başladı. Yani duruma farklı taraflardan bakmamız lazım.”

“Soçi’de atalarımızın mezarları var”

Erkhov’la yapılan ikinci görüşme Konsolosluk binasında gerçekleşti. Cengiz Gül, Ümit Duman, Gülay Gün, Erdoğan Yaşar ve Ahmet Gazi Saygılı’dan oluşan Çerkes Heyeti; Başkonsolos Erkhov, Müsteşar Khapilov ve Konsolos temsilcisi Vyacheslav Mikhaylov ile görüştü.

İKKD Başkanı Ümit Duman, görüşmede yaşananları Jıneps’le paylaştı:

“Toplantıda Soçi Olimpiyatlarına karşı olma sebebimizi daha önce de belirttiğimizi hatırlatarak, Soçi’de atalarımızın mezarlarının olduğunu birkez daha söyledik. Kafkas-Rus Savaşı’nın sonucunda Çarlık Rusya yönetimi tarafından Soçi’nin zafer alanı olarak ilan edilip kutlamalar yapıldığını ve Olimpiyat Şartnamesinin 6.maddesi uyarınca (Soykırım veya kitlesel bir soykırımın veya bir insanlık suçunun olması halinde olimpiyat yapılamaz) Soçi’de olimpiyat yapılamayacağını ifade ettik. Rusya tarafından bakıldığında, Soçi’nin tarihsel süreç içerisinde farklı anlamları olduğunu iddia ettiler. Daha önceki görüşmemizde bu konuyla ilgili konferans hazırlanmasının gerekli olduğunu konuşmuştuk. Konuyla ilgili yazışmaları yaptıklarını ancak neticelenmediğini belirttiler.

Vatandaşlık yasasıyla ilgili olarak yasanın yeniden düzenlenmekte olduğunu, buna göre henüz bir şey söylemenin erken olduğunu,taleplerimizin sadece bizimle değil Kafkasya Cumhuriyetleri’nin yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da dile getirilmesi gerektiğini belirttiler. Diasporadaki Çerkeslerle ilgili yapılması gerekenler konusunda, Kabardey Balkar Cumhuriyeti›ndeki hazırlanan kanunu verdim. Oradaki cumhuriyetler üzerinden Rusya vatandaşı sayılmamız gerektiğini belirttik.

Kültürel işbirliği ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Varsa kültürel projelere destek olunabileceğini belirttiler. Anadil eğitimi ile ilgili projemizden sözettim. Anadil eğitimi için çeşitli seviyelerde müfredat hazırlanmasıyla ilgili teknik ve teknolojik altyapının (örneğin ders kitabı hazırlanması, eğitim cd›leri vb.) oluşturulması gerektiğinden bahsettim.

Suriye›deki iç savaş içinde kalan Çerkesler’in taraf olmadıklarını, insani nedenlerle mutlaka yardımcı olunması gerektiğini belirterek Birleşmiş Milletler›in mültecilerle ilgili anlaşmalarını, yerli halklarla ilgili anlaşmalarını, kendi anayasalarının 17. maddelerini hatırlattık. Bu insani duruma örnek olarak, Kosova’daki bir köyümüzün Balkanlar’daki savaş sırasında Maykop›a taşınmalarını anlattık. Uluslararası kanunlara göre vizenin, çıkılan ya da oturumun olduğu ülkeden alınması gerekiyor. Suriye›de olağanüstü bir durum olduğunu, davetiyesi olan Suriyeli Çerkeslere Ürdün’deki Rusya Konsolosluğu’nunvize verdiğini söyleyip aynı uygulamayı kendilerinden rica ettik. Başkonsolos, bunun prosedür olarak normal olmadığını ama Ürdün Konsolosluğu’nu arayıp prosedürün nasıl olacağını öğreneceğini belirtti. Suriye›den gelen vatandaşlarımızın davetiye olmadan Türkiye›den de vize alabilmelerine yardımcı olmasını istedik. Bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını ve en geç bir ay içinde bizi bilgilendireceklerini söylediler.”

İKKD-Genç, Rusya’nın Çerkeslere uyguladığı soykırımdan anavatandaki insan hakları ihlallerine, Suriye’deki çatışmalarda mağdur durumda kalan Çerkeslerden soykırım toprakları Soçi’de düzenlenmesi planlanan olimpiyat oyunlarına kadar geniş bir perspektifte ortaklaştığı ve Başkonsolos’a verdiği metni paylaşıyoruz.


RUSYA FEDERASYONU İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU’NA;

Uluslararası insan hakları hukuku ışığında Çerkes diasporası ve anavatandaki soydaşlar ile ilgili düşüncelerimizi tarafınıza önemle arz ederiz:

1. Suriye’deki Çerkesler’in anavatana dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılması:

a. Suriye’deki savaştan kaçan sivil Çerkes halkının anavatanlarına yerleşmeleri için tüm yasaldüzenlemelerin yapılarak geri dönüşleri için maddi ve manevi imkanların seferber edilmesi,

b. Anavatanımıza geri dönenler için belirlenen ve sınırlayıcı bir engel olan geri dönüşkotalarının kaldırılması,

c. Geri dönen soydaşlarımızın anavatana yerleşmeleri ve yerel halkla entegrasyonları için sivil komiteler oluşturulmasına önayak olunması. Dönüşçülerin kalıcı olarak yerleşebilmeleri adına okul ve iş konularında özel düzenlemelere gidilmesi,

2. Çerkes Soykırımı’nın tanınması:

a. Kafkas-Rus Savaşları ve sürgünle vatanlarından edilen, diasporalara dağılan Çerkes halkının geri dönüşleri için önlerindeki engelleri kaldırarak vatandaşlık haklarının saklanmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması,

b. Savaşlar sırasında ve sonrasında yaşanan sürgünde kıyıma uğrayan atalarımızın yaşadığı bu süreçlerin resmi anlamda soykırım olduğunun kabul edilerek, telafi yolunda tazminat, dönüş hakkı, el konulan mallarının iade edilmesi gibi konularda adımların atılması,

c. 21 Mayıs tarihinin Çerkes Soykırımı’nın sembolik tarihi olarak kabul edilip, Sovyet Rusya’nın doğal halefi olarak kendini gören Rusya Federasyonu tarafından geçmişte Çerkes halkının doğal gelişim süreçlerine sekte vuran soykırım ve sürgün sebebiyle resmi özür yayınlanması,

3. Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde devlet başkanlarının atama yoluyla değil halkın oyuyla seçilmesine yönelik hakların geri verilerek sivil inisiyatifin önündeki engellerin kaldırılması,

4. Moskova’da Rus holiganlarla yaşanan gerginlikte kendini savunurken ölüme sebebiyet veren ancak cezaevinde hak ettiğinden çok daha kötü şartlarda barındırılan, işkence gören Aslan Çerkesov’un koşullarının iyileştirilerek, ailesiyle görüşme haklarının iade edilmesi,

5. Vaktiyle Çerkesya’nın başkenti ve Kafkas-Rus Savaşları’nın son bulduğu soykırım toprakları olan Soçi’de düzenlenmesi düşünülen 2014 Kış Olimpiyatları’nın iptal edilmesi veya başka bir yere taşınması. Barışın ve kardeşliğin sembolü olan olimpiyatların bir soykırım toprağında yapılamayacağı düşüncesinin yanında tarihi Çerkes topraklarında olimpiyat tesisi inşaatı dolayısıyla gerçekleştirilen doğa katliamına son verilmesi,

6. Kafkasya’daki cumhuriyetlerimizde hala devam etmekte olan insan hakları ihlallerine son verilmesi. Özel operasyonlarla suçları sabit olmamış kişilere yönelik operasyonların durdurulması. Kafkasya dışından gelen özel Rus birliklerinin yaptığı ve kamuoyuna hiçbir bilgi verilmeksizin suçlu kabul edilerek katledilen gençlerin itibarlarını iadesi, naaşlarının ailelerine teslim edilmesi,

7. Kafkasya’daki yerel cumhuriyetlerimizin kendi kaderlerini tayin edebilme haklarının sağlanması. Federatif bir cumhuriyet olan Rusya Federasyonu içerisinde eşit devletlerden olan cumhuriyetlerimizin yöneticilerinin seçilmesi, yönetim biçiminin belirlenmesi ve yapısına ilişkin halkın kendi istekleri doğrultusunda seçim yapabilme haklarının verilmesi. İstanbul Kafkas Kültür Derneği Gençlik Grubu İKKD-Genç

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz