1864 Çerkes Soykırımı ve Sürgünü ile Çerkesleri anavatanlarından kopararak dünyanın dört bir tarafına savuran Çarlık Rusyası’nın mirasçısı ve devamı olan Rusya Federasyonu (RF), tarihi ve insani sorumluluklarından daha fazla kaçmamalı, iki ateş arasında kalmış Suriye Çerkeslerinin vatanlarına dönmesinin önündeki her türlü engeli derhal kaldırmalı, kendi olanakları ile anavatanlarına dönemeyen Çerkeslerin acil ve sağlıklı tahliyesi için özel önlemler almalıdır…

Yaklaşık iki yıldır Suriye’de kanlı bir iç savaş devam etmekte, her geçen gün çatışmalar daha da şiddetlenmekte, daha da vahşi bir hal almaktadır. Tüm savaşlarda, tüm çatışmalarda olduğu gibi Suriye’deki iç savaşta da yine en çok masum siviller etkilenmekte, taraf olmadıkları kirli bir savaşa kurban verilmektedir. Karanlık ittifakların parçası küresel ve bölgesel tüm aktörler, yine, yaşanan bu insanlık dramını, akan kanı, yitip giden hayatları umursamamakta, sadece petrol boru hatlarını, silah satışlarını, kendi büyük projelerini dert etmektedir. Savaşın, soykırımın, sürgünün, vatanından, yuvasından koparılmanın ne olduğunu çok iyi bilen Çerkesler, sebebi her ne olursa olsun, her ne uğruna yapılır ise yapılsın her türlü savaşa ve sivil halka yönelik her türlü şiddete karşıdır. Devam etmekte olan bu kanlı savaşın kamuoyunca pek bilinmeyen kurbanlarından birisi de Suriye’deki Çerkeslerdir. Suriye’de yaşayan Çerkesler, Rus – Kafkas Savaşları sonrasında, Çarlık Rusyası’nın uyguladığı soykırımınardından Çarlık Rusyası, Osmanlı İmparatorluğu ve Britanya Krallığı gibi dönemin egemen güçlerinin işbirliği ile anavatanlarından sürülen Çerkeslerin torunlarıdır. Tüm Çerkesler gibi Suriye’de yaşayan Çerkeslerin de anavatanı Çerkesya’dır ve hep öyle kalacaktır. Karanlık entrikalara kurban edilip vatanlarından kopartılan Çerkesler bir daha bu oyunlara gelmeyecek, ne Suriye’de, ne Türkiye’de ne de başka bir yerde, bir daha kimsenin projelerine malzeme olmayacaktır.

Suriye’deki Çerkesler iki ateş arasında ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Çerkes yerleşimleri bombalanmış, pek çok Çerkes hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmış, binlercesi imkansızlıklar içinde sığınıklara hapsolmuş durumdadır. Binlerce Çerkes ailelerini, akrabalarını, dostlarını artlarında bırakarak belirsizlikler içinde evlerini, köylerini terk etmek, Türkiye, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmışlardır. Bine yakın Çerkes anavatanımızdaki cumhuriyetlerimize dönmeyi başarmışsa da hiç bir devlet desteği alınamadığı için kısıtlı yerel imkanlar ve yardımsever insanlarımızın destekleri ile ancak asgari ihtiyaçları karşılanabilir durumdadır.

Yaşanan bu iç savaşın galibi kim olursa olsun, en büyük zararı taraf olmayan ve hiçbir devlet tarafından da desteklenmeyen Çerkesler görecektir. Suriye’de yaşayan Çerkeslerin feryatlarını anavatanlarında ve diasporada yaşayan Çerkes kardeşleri dışında kimse duymamakta, hiç kimse yardım elini uzatmamaktadır.

Suriye Çerkesleri için bu ateş çemberinden tek çıkış anavatanlarına dönmektir. RFve Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, tüm uluslararası aktörler, derhal Çerkeslerin kayıtsız şartsız anavatanlarına dönüş hakkını tanımalıdır. Kafkas Dernekleri Federasyonu, bu amaçla, defalarca RF yönetimine ulaşmayı denemiş, RF’den gerek tarihi, gerek büyük devlet olmanın gerektirdiği insani sorumlulukları gereği, kendi anayasasında da koruma altına alınan Çerkeslerin haklarına riayet etmesini, hiç bir önkoşul ya da uygulanması imkansız uzun ve zorlu prosedürler dayatmaksızın başta Suriye’de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin vatanlarına dönmelerinin önündeki engelleri kaldırmasını ve teşvik edici özel önlemler almasını talep etmiştir. RF yönetimi, maalesef, tarihi sorumluluklarından kaçmaya devam etmekte, yaşanan trajedinin farkında ve çözüm üretebilecek güce sahip olmasına rağmen Çerkeslerin sesini duymamakta, duymazlıktan gelmektedir.

Çerkeslerin yegane duası “Tanrı bütün insanları özgür ve mutlu kılsın fakat Çerkesleri de unutmasın!”dan ibarettir. İnsanlığa, barışa, kardeşliğe olan tüm inancımız ve geleneklerimize ve demokrasiye olan tüm bağlılığımızla başta RF ve Türkiye olmak üzere, uluslararası kamuoyundan Suriye›de yaşanan trajediye evrensel insan hakları temelinde yaklaşmalarını, savaşın ve çatışmanın bir an önce durdurulması için yapıcı adımlar atılmasını istiyoruz. Ayrıca RF’den, tarihsel sorumluluklarından daha fazla kaçmamasını, kota, vize, oturum izni gibi haksız uygulamaları derhal kaldırarak başta Suriye’de yaşayanlar olmak üzere tüm Çerkeslerin anavatanlarına dönüşlerine imkan sağlamasını, dönüşü özendirici önlemler almasını, Kosova örneğinde olduğu gibi, Suriye’de yaşayan Çerkeslerin de güvenlik içinde tahliyesini ve sağlıklı bir şekilde vatanlarına dönüşlerini sağlamasını, vatanına dönen ve bundan sonra dönecek Çerkesler için özel düzenlemeler yapmasını, federal bütçeden acil durum fonları oluşturularak, barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri vermeye başlamasını, kısa vadeli eylem planları hazırlayarak, kardeşlerimiz için rehabilitasyon programları oluşturmasını ve 148 yıldır devam eden Çerkes Sürgünü’ne artık bir son vermesini talep ediyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz