Tarihte Bu Ay Mart 2013

0
572

08 Mart Kadınlar Günü

14 Mart Tıp Bayramı

14 Mart Adıge Dili Günü

23 Mart Çerkes takviminde Yeni Yıl

25 Mart 1382:  Mısır Çerkes Memluk Devletinin kurulması

24 Mart 1789: Rusların Anapa’ya saldırısı.

01 Mart 1811: Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın hile ile Kahire’de Çerkes beylerini öldürtmesi.

14 Mart 1853: İlk Adıge alfabesinin Bersey Wumar tarafından Tiflis’te yayımlanması

04 Mart 1921:  Abhazya Cumhuriyeti’nin kurulması08 Mart 1922 Yazar Hadağatle Asker’in doğumu

04 Mart 1936 Mısır Çerkes Kardeşler Cemiyeti Başkanı Abdülhamit Huştoko’nun vefatı

24 Mart 1941: Prof. Aziz Meker’in vefatı

08 Mart 1944:  Balkarların Sibirya’ya sürgün edilmesi

17 Mart 1944: Kuzey Kafkasya Kurtuluş Savaşı’na katılan Albay Süleyman izzet Tsey’in vefatı

26 Mart 1961: Kuzey Kafkasya Milli Merkezi Başkanı Prof. Ahmet Nabi Magoma’nın Münih’te vefatı

08 Mart 2005:   Çeçenya Devlet Başkanı Aslan Mashadov’un öldürülmesi

04 Mart 2010: Abhazya’nın ilk lideri Ardzınba’nın vefatı

 

Sayı : 2013 03