OMÜ Kafkasya Araştırmaları Topluluğu

0
464

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kafkasya Araştırmaları Topluluğu, OMÜ’de okuyan Çerkes öğrencilerin başvurusu üzerine 2012-2013 öğretim yılının Güz Döneminde resmen kurulmuştur. Kafkasya Araştırmaları Topluluğu diğer üniversitelerde bulunan Kaf gruplarından farklı olarak folklorik çalışmalardan çok akademik ve siyasi çalışmalara ağırlık vermektedir.

Topluluğun temel amacı üniversitede okuyan Çerkes gençlerinin kimliklerini ifade ediş biçimlerini değiştirmek, Kafkasya ile ilgili akademik çalışmalara yöneltmek, bu amaçla akademisyenlerle ortak alanlar kurmak, Çerkes kimliğine siyasi ifade ediliş biçimleri kazandırmaktır. Bunların yanında üniversitede okuyan, kimliğiyle ilgili katılım süreçlerinde yer almayan üniversiteli gençlere üniversite imkanlarını kullanarak ulaşmayı, Çerkes olmayıp bölgeye dönük akademik ilgiye sahip öğrencilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlarla kurulan Kafkasya Araştırmaları Topluluğu’nun ilk etkinliği Kafkasya Filmleri Haftası olmuştur. Topluluğun ikinci etkinliği ise 22 Mart günü Kafkasya’nın İşgali ve Günümüze Yansımaları: Çerkes Soykırımı ve Soçi Olimpiyatları isimli panelle gerçekleştirilmiştir. Alper Kahraman, Irma Kreiten ve Kuban Kural’ın panelist olarak katıldığı panelde, Kafkasya’nın işgalinin Rusya’nın düşünme sistemi açısından önemi, Soçi Olimpiyatları’na karşı gelişen “No Sochi 2014” inisiyatifi ve gelişim süreci, ulus-ötesi alanda Çerkes kimliğinin ifade ediliş biçimleri ve diaspora stratejileri konuşulmuştur. Bunların yanında, 12 Nisan günü, Ferhat Kentel ile “Kimlik Siyaseti” konulu bir konferans yapılacaktır.

Temelde Çerkes kimliği ile üniversiteli olmayı amaçlayan Kafkasya Araştırma Topluluğu bu amaçla pek çok çalışmalar yapma niyetindedir.

Haber: Dzapsh Furkan Soyupak

 

Sayı : 2013 04