Çerkesya Devleti Halk Deklarasyonu

0
499

1.GENEL DURUM

1.1. Biz Çerkesya Devleti Halkı – Çerkesler olarak başka herhangi bir millet veya devletten tam bağımsız olduğumuzu ilan ediyoruz.

1.2. Anavatanından sürülmüş ve işgal sırasında Rus İmparatorluğuna esir düşmüş Kuzey-Batı ve Orta Kafkasya’nın yerli halkının evlatları, bir zamanlar bir arada yaşayan Kafkas Halkının boyları (Abaza, Adige, Karaçay-Malkar/Alan) Çerkesler olarak, Kuzeykafkas Çerkesya Devleti’ne tümüyle bağlılığımızı ilan ederiz. Nerede yaşarsak yaşayalım, sürgünümüz ne kadar sürerse sürsün.

1.3. Uluslararası kanunlar ve Abaza Habze, Adige Habze, Karaçay-Malkar/Alan Adet olarak bilinen yazısız ahlaki değerler ve gelenekler doğrultusunda Çerkes Halklarının bütünlüğünün yeniden sağlanması ve Çerkesya Devleti’nin devamlılığı ve tüm işlerliğiyle yeniden kurulması yönündeki demokratik çalışmaları onaylıyoruz.

2.BÖLGE

2.1. Geçici olarak işgal altında bulunan Çerkesya’nın sınırları içerisinde kalan bölgede kurulmuş ve dostane olmayan komşu devletler tarafından değişimlere uğramış idari birimler: Krasnodar (Kuban Nehri’nin sol kıyısında bulunan Taman Yarımadası’na kadar olan bölge), Çerkesya Halkı  olarak tanımadığımız ve göstermelik olarak kurulmuş olan Adige Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri.

2.2. Biz Çerkesler olarak Kafkasya’nın dışında olduğu gibi, işgal altında bulunan Çerkesya’daki çeşitli bölgelerin sınırları tarafından bölünmüş olan yerde, günümüzde Rusya Federasyonu olarak adlandırılan unsurları tanımıyor, bu bölgede Çerkesya Devleti’nin bütünlüğünü ve bölünmezliğini tanıyoruz.

3.BAŞKENT

3.1. İşgal altındakiÇerkesya sınırları içerisinde kentsel yerleşmenin en yoğun olduğu bölgeler olmaları göz önünde bulundurularak, başkent olarak Rusya’nın idari birimleri olarak adlandırılan Maykop, Çerkessk, Nalçık kentlerinde yoğunlaşılmaktadır. Uygunluk ve coğrafi konumunun rahatlığı bakımından, biz Çerkesya Halkı olarak Çerkessk şehrini Çerkesya Devleti Başkenti ve aynı zamanda ülkenin merkez bölgesi olarak  tanımaktayız.

 

4.HALK

4.1. Biz Çerkesya Halkı olarak, işgaldeki Kafkasya yönetimi tarafından herhangi bir etkiye maruz kalmamış olmakla beraber, Çerkes diasporasının en önemli sonucunun, nerede yaşarsak yaşayalım, dağıldığımız diğer ülkelerde de asimilasyona karşı ayakta kalarak, Çerkes kimliğimizi bütünüyle koruyabilmemiz olduğunu kesin olarak anlamış bulunmaktayız

4.2. İşgal altındaki anavatanımız sınırları içerisinde kalan ve aslında askeri tutsak durumunda bulunan bölümümüz, kötü niyetle ve kasıtlı olarak “Rusya’nın bağımsız milletleri” şeklinde Abazalar, Adigeler, Balkarlar, Şapsığlar, Kabardeyley, Karaçaylar, Çerkesler gibi çeşitli bölünmelere maruz kalmışlardır.

4.3. Aramızdaki bütün uyumsuzluk ve husumetin, adaletsiz ve haksız bölünmeden kaynaklandığı anlaşılmış bulunmaktadır. Halkımızın bütünlüğünü tehdit eden her türlü güce karşı kararlı direncimizin süreceği bilinmelidir.

4.4. Bağımsızlığını ilan eden bütün dünyadaki Çerkesler olarak, sömürgeci rejimin düşmanca ve işgalci sisteminin bir ürünü olan böyle bir bölünmenin yanlışlığı, zararları ve kesinlikle kabul edilemez olduğunun, bilinen bir gerçek olduğunu belirtmek isteriz. Bu deklarasyonla, bu kötü niyetli anlayışa karşı mücadeleye her anlamda hazır olduğumuzu ilan etmiş bulunmaktayız.

4.5. Çerkesya Devleti Vatandaşlığını ilan eden ve onun bilinçli vatandaşları olan biz Çerkesler, her birimiz farklı birtakım etnik kökenleri içimizde barındırmayı kabul ediyor olsak da, değiştirilemez bir bütün olan Çerkes Halkına ait olduğumuz için, başka herhangi bir etnik isim tarafımızca kabul edilmemektedir.

4.6. Çerkesya’nın bütün etnik grupları, bölgenin yerlisi olsun olmasın, Çerkesya Vatandaşlığına tüm haklarıyla sahip olmakta ve millet olarak da Çerkes olarak kabul edilmektedirler.

5.DİL

5.1. Resmi olarak Adigece, Kabardey-Çerkes (Kabardeyce) olarak adlandırılan dillerle işgalci yönetimin Kafkasya Çerkeslerine yönelik amacına hizmet eden mevcut durum, biz tüm dünyadaki Çerkesler tarafından, bilim merkezleriyle devamlı çalışma içerisinde olan işgalci Rus Yönetim Birimlerinin yanlış, aşağılama amaçlı ve bütünlüğümüze zarar vermeye yönelik bir tutumu olarak görülmektedir.

5.2. Çerkesya Devletinin resmi dilleri tarafımızca Abhazca (Abaza Bişwa), Alan/Karaçay-Balkar dili  (Alan/Karaçay-Balkarca) ve Çerkesce (Adighabze) olarak belirlenmiştir. Her üç dilin de bağımsız Çerkesya Devleti sınırları içerisindeki bütün bölgelerde eşit şekilde kullanılabilmesine karar verilmiştir.

5.3. Resmi dilin yanında Rus Dili de devlet ve diğer kurumlarda kullanılan diğer dil olarak belirlenmiştir. Devlet, Bağımsız Çerkesya Devletini oluşturan tüm etnik gruplara kendi ana dillerini de kullanma hakkını vermeyi garanti etmektedir.

6.DİN

6.1. Hoşgörüyle ve Demokratik kurallarla yönetilen Çerkesya Halkı, devletini laik bir devlet olarak görmektedir. Demokrasinin ve insan ahlakının temel kurallarına ters düşmemek şartıyla her türlü dini görüş ve inanç özgürce yaşanabilir ve uygulanabilir.

 

Çeviri: Seçkin Çelem

 

*Gürcistan Devlet Tarih Arşivlerindeki belgeleri arşivleyen araştırmacı

Not: Bu deklarasyon, Abhazya’nın bağımsızlığının Rusya Federasyonu tarafından tanınmasının ardından düzenlenmiş bir taslaktır.