Rahşan Erdoğan Yılmaz’dan sürgün ağıtları

0
552

İlk kez 25 Mayıs’ta Samsun’daki Sürgün ve Soykırımın 149.yılı programında canlı okunan parçalar, Rahşan Erdoğan Yılmaz tarafından yazıldı ve bestelendi. Parçaların Adigece çevirisi Çurmıt Sebahattin’e, Abazaca çevirisi ise Bganba Ahra’ya ait. Stüdyoda ise Psiblen Nesren Şamil Kanşat eşlik etti. (Türkçe-Adigece-Abazaca)

Samsun Sahili

Üç kız kardeşti onlar.

Nafe’nin belinde keskin kama,

Yanı başında sıtmadan inleyen kardeşine

Bir çare olamayan Gunda.

***

Samsun sahilinde onlarca ölü yatar.

Oşhamafe’nin, Akua’nın, Saşe’nin çocukları onlar.

Bu sahilden ayrılmam artık, alın geri götürün beni dalgalar.

Düşlerim kavuşturur belki beni Karadeniz’in ufkuna.

***

Darmadağın olmuş hayatlar,

Karadeniz’de sürgün yatar.

Sağ kalanlar ise,

Özlemlerini düşlerinde yaşar.

***

Samsun sahilinde onlarca ölü yatar.

Oşhamafe’nin, Akua’nın, Saşe’nin çocukları onlar.

Bu sahilden ayrılamam artık, alın geri götürün beni dalgalar.

Düşlerim kavuşturur belki beni Karadeniz’in ufkuna.


Самсун хы1ушъуэм

Зэщипхъуиш хъутыгъ ахэр

Нафэм ыбгы ылъыгъ къэмэр

Ыщ сымаджэу ыпащхьэ ылъыгъ щэ1узэ

Гузэжъуэгъум хэтыгъ Гунда 1эзэгъу фэмыхъушъуэу

***

Самсун хы1ушъуэм тихьэдэхэр тэлъых

Ахэр 1ощхьэмафэм,Аку1ам,щачэм ыбыных

Ыджы мы хы1ушуэм сы1ук1ыжъышъурэп, сэри сышъуыхъыжба хыуалъэхэр

Сипк1ыхьап1эджэ сынэсыжъынджи хъун хыш1уцэм ыпщэ

***

Зэпкъырызыгъ тигъаш1эхэр

хыш1уцэм къинагъ рафыжъыгъэр

псауэу къэнагъэхэри

гукъэк1ыжъ пщысэм хэлъых

***

Самсун хы1ушъуэм тихьэдэхэр тэлъых

Ахэр 1ощхьэмафэм,Аку1ам,щачэм ыбыных

Ыджы мы хы1ушъуэм сы1ук1ыжъышъурэп, сэри сышъуыхъыжба хыуалъэхэр

Сипк1ыхьап1эджэ сынэсыжъынджи хъун хыш1уцэм ыпщэ


Самсун Аҟәара-

Х-еҳәшьцәа ракән дара.

Нафе иӡараҿ ихшьын иҟама,

Ашыӡ иаргәаҟуаз рашьа

Мчыдан дихагылан Гәында иаҳәшьа.

***

Самсун аҟәара иамадоуп шәҩыла ауаа.

Уашьҳамафа, Аҟәa, Шәача рҧацәароуп дара.

Исызныжьуам уажәшьҭа абри аҟәара,

Сыжәга сахьаажәгаз амшын ацәгәырҧақәа.

***

Рыҧсҭазаара кацәит ауаа.

Арыцҳара иазҭыҧхеит Амшын Еиқәа.

Зыҧсы еиқәхаз ахҵәацәа,

Харантә иуаҳaп руазашәа.

***

Самсун аҟәара иамадоуп шәҩыла ауаа.

Уашьҳамафа, Аҟәa, Шәача рҧацәароуп дара.

Исызныжьуам уажәшьҭа абри аҟәара,

Сыжәга сахьаажәгаз амшын ацәгәырҧақәа.


ERKEN ÖLÜM

Rüzgarın sesi boğuk, derin.

Soğuk yakıyor beyaz tenini.

Nefset’in gözlerinde yaş var.

Arkasında kaybolan gencecik bir ömür.

***

Her ölüm erken ölümdür.

Ama yılma, yak ocağını anayurdunda.

Annesinin bağrındaki bebek gibi,

Sarıl toprağına yeniden, umutla.

***

Bu ne acı bir tarihtir?

Niçin değişmez ağıtlar?

Top sesleri vuruyor Suriye’yi,

İki ateş arasında Nart’ın çocukları.

***

Her ölüm erken ölümdür.

Ama yılma, yak ocağını anayurdunda.

Annesinin bağrındaki bebek gibi,

Sarıl toprağına yeniden, umutla.


пасэу л1эн

жъыбгъэм ымакъэ уэтхьалэ

чъы1эм есты ыпкъ фыжъыбзэр

Нэфсэт ынэм къэпэтк1у нэпсхэр

Л1эу къыдинагъэр ыныбжъык1агъ

***

Л1эныгъэ зэк1эри пасэ л1эныгъэмый

Умыуцужъ ухэкужъ иджэныкъу маш1о зэк1эгъэнэжъ

Анэкъок1 ылъ наныум фэдэу зэшэк1

Уэмызэшэу Уихэкъуж гугъэшъходжэ зэцыжъ

 

Мы хъышэр сыдэу гууз дыджа?

Тигъыбзэхэм ахэк1ырэп гуузэр.

Топ макъэджэм суриер еудэгу

маш1от1у азыфагу къыдэнагъ нарт шауэхэр

***

Л1эныгъэ зэк1эри пасэ л1эныгъэмый

Умыуцужъ ухэкужъ иджэныкъу маш1о зэк1эгъэнэжъ

Анэкъок1 ылъ наныум фэдэу зэшэк1

Уэмызэшэу Уихэкъуж гугъэшъходжэ зэцыжъ


Зықәра Иахьымӡаз-

Ихәанчоуп, иҵаулуп аҧшабжьы.

Аҵаа мцыушәа иабылуеит ацәа-ажьы.

Нефсет илабжыш аауеит,

Изынкылуам ихыжжуеит.

***

Аҧсра узынкулуам ианаалак,

Аха уацәымшәан еиқәҵа ууаџьаҟ.

Уан леиҧш игәыдкыл уҧсадгьыл уара,

Гәыҕрала ирҭәы уаҵәтәи ухәшҭаара.

***

Шаҟа игәыҭшьаагоузеи аҭоурых ?

Избан аҽзеиҭнамкуа ауаз ?

Абзарбзанбжьы ахаҵәеит Шьам аҳҭны,

Ҩ-мцак ирыбжьахеит Нарҭаа рҧацәа.

 

Sayı : 2013 07