Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Abhazya için soru önergesi

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. 3 Ekim günü verilen önergenin konusu Abhazya.

Daha önce verilen soru önergelerine atfen; “Kafkasya’da meydana gelen çatışmalar sonucunda Bölge’de yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş, bu gelişmeler sonucunda Türkiye’nin Abhazya’ya karşı ambargo uygulamaya başladığı, ambargo sonucunda Türkiye’de yaşayan ve sayıları 500 binin üzerinde olan Abhaz ile sayıları 4 milyonu aşan Kuzey Kafkasyalı’nın akrabalarıyla olan ilişkilerinin kesildiği ve engellendiği; Abhazya’ya gitmek isteyenlerin ancak Rusya Federasyonundan vize almak suretiyle gidebildikleri, bu durumun ise her anlamda ciddi mağduriyetler yarattığı” ifade edilerek,

“-Abhazya ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin ve hassasiyetlerin dışında kalarak ifade ediyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı konumunda olan bu insanlarımız, anayasal güvence altında bulunan Seyahat Özgürlüklerini kullanamamaktadır. Çoğunun aile bütünlükleri parçalanmış durumdadır. Aile büyükleri ile olan insani ilişkilerini ve yükümlülüklerini yerine getirememektedirler.
-Gürcistan ile olan diplomatik ilişkilerini aksatmadan da, Türkiye kararlı bir tavır ve irade ile, kendi yurttaşlarının hukukunu pekala koruyabilir.… En son, 23 Nisan 2013 tarihinde, Ankara’da düzenlenen ‘23 Nisan Çocuk Halk Dansları Şenliğine’, Gürcistan’ın baskısı sonucunda, Abaza Çocuk Halk Dansları Topluluğunun katılımı engellenmiştir. Böylece kültürel ambargo uygulanmıştır. Hükümet, kendi yurttaşlarının kültürel anlamda faaliyetini engelleyerek ayırımcılık yapmıştır” değerlendirmesi yapılmıştır.

Aktarılan konuların 23. Yasama Döneminde sürekli olarak gündeme getirildiği ve Hükümet’in göreve davet edildiği belirtilerek şu tespit yapılmıştır; “Soru önergelerimize ya hiç cevap verilmemiş, ya süresinden sonra cevap verilmiş ya da ve maalesef gerçeğe aykırı cevaplar verilmiştir. Sözgelişi; 16.06.2010 tarih ve 15118 sayılı yazılı soru önergemize, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzasıyla verilen 2 Ağustos 2010 tarih -15118 sayılı cevapta; ‘….Abhazya’da yaşayan vatandaşlarımızın Konsolosluk işlemlerinin ilgili Dış Temsilciliklerimizce yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu; Trabzon – Sohum arasında özel işletmelerce gemi seferleri düzenlenmesi, Abhazya ihtilafının tümünde bir güven artırıcı önlem olarak Bakanlık tarafından gündeme getirilmiş ve hala da gündemde tutulmaktadır….’ denilmiş olmasına rağmen, uygulamada ve fiilen bu yönlerde hiçbir çalışmanın olmadığı bilinmektedir… Bu sebeple, iş bu önergemiz üzerine verilecek cevaplarda, benzeri bir şekilde gerçek dışı açıklamalarda bulunulmamasını da yeri gelmişken ifade ediyoruz”.

Yeni önergede sorular şöyle sıralanmıştır:
“(1) Yurttaşlarımızın Temel Hak ve Özgürlükleri niteliğinde olan, anayasal güvence altında bulunan Seyahat Özgürlüklerinin engellenmemesi için, Hükümet, neden aktif ve sorumlu bir tutum almamaktadır? Hükümet bu konuda neden duyarsız kalmaktadır?
(2) Demokratik açılım söylemlerinin ısrarla gündeme getirildiği bu dönemde, bu söylemlerin tutarlılığı ve inandırıcılığı adına da olsa, Hükümetin artık bu ihlalleri gidermesi gerekmez mi? Yurttaşlarımız arasında ayırımcılık anlamına gelen bu tavır ve politika, bundan böyle de sürdürülecek midir?
(3) ‘Abaza’ Çocuk Halk Dansları Topluluğunun, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Halk Dansları Şenliğine katılımı son anda neden engellenmiştir?”

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img