Kuzey Kafkasya: Quo Vadis?

0
368

Gaydar Enstitüsü uzmanlarından Irene Starodubrovskaya ve Constantine Kazenin’in hazırlayıp Moskova Sivil İnisiyatifler Komitesi’ne sunduğu “Kuzey Kafkasya: Quo vadis*?” başlıklı rapor, 14 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantıda tartışıldı. Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin ekonomik ve siyasi durumuna odaklanan rapor konusunda farklı uzmanlar da görüşlerini bildirdi.

Moskova’nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki yatırım planlarının yetersiz olduğuna, son 14 yılda bölgedeki yatırımların ülke genelinin çok altında kaldığına işaret edilen raporda, Rusya Federasyonu'nun sorunlu bölgesinin "kaderi" için üç senaryo üzerinde duruluyor.

-Ekonomik sosyal durumu iyileştirmek için hiçbir girişimde bulunulmaması halinde, Kuzey Kafkasya bölgesindeki  gençler aktif şekilde ülkenin büyük kentlerine göç etmeye devam edecek. Bu, bölgenin sosyo-ekonomik ekonomik yapısının zayıflamasına ve ülke içinde Kafkasya karşıtı milliyetçiliğin artmasına yol açacak. 

-“Güç kullanma” senaryosunun hayata geçmesi halinde, güvenlik güçlerinin mücadeleyi sıkılaştırmasının yanı sıra bölgedeki iş dünyası üzerinde de baskı artacak. Kısa vadede iyileşme olsa da bu, önceden kestirilemeyen sosyal patlamalara yol açabilir. 

-Üçüncü senaryo ise, daha yumuşak güç kullanılarak “sivil barış”ın sağlanmasının denenmesi. Raporu hazırlayanların tercihleri bu şıktan yana.

Raporla ilgili görüşlerini bildiren siyasetbilimci Sergei Markedonov, Kuzey Kafkasya’daki sorunların tarifi için yeni bir tanıma gereksinim olduğunun altını çizdi ve giderek artan Rus milliyetçiliğinin de Kuzey Kafkasya’daki sorunları tetiklediğini belirtti.

Araştırmacı Mikhail Chernyshev, Kuzey Kafkasya’nın istikrarının sağlanması ve ekonominin gelişmesi konusunda modası geçmiş reçetelerin artık işe yaramadığını Kuzey Kafkasya’daki iş gücünün azımsandığını söyledi.  

*Nereye gidiyor?

 

 

Sayı : 2014 02

Yayınlanma Tarihi: 2014-02-19 00:00:00