“Anadillerine Sınırsız Özgürlük!” talebiyle buluştular

0
399

Halklar, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde “Anadil yüreğin kapısıdır” sloganıyla Galatasaray Meydanı’nda toplanarak anadillerine sınırsız özgürlük istedi.


Etkinlikte halkların anadillerinde okudukları şiir ve ezgilerin ardından halay çekildi, tulum eşliğinde Laz, Gürcü, Hemşin horonları oynandı. “Anadil yüreğin kapısıdır” pankartı arkasında toplanan Halklar ve Halkların kültürleri üzerine faaliyet yürüten birçok kurumun üye ve temsilcileri, Adıgece, Kürtçe, Arapça, Lazca, Gürcüce, Ermenice, Hemşince, Pomakça, Zazaca, Çeçence, Osetçe, Türkçe, Rumca, İbranice, Süryanice “anadilimize özgürlük” taleplerini dile getiren dövizler taşıyarak “halklarız, dilimizle buradayız” dedi. Etkinlikte 16 dilde “merhaba” ve “nasılsın” kelimelerinin okunuşlarının da yer aldığı bir bildiri dağıtıldı.

Katılımcılar adına konuşan Altan Açıkdilli, anadilleri yaşatmanın yanı sıra, halkların komşuları ve dostlarını da anadillerinde selamlayabilir olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Anadillerinde şiir ve ezgilerle katıldılar

Kısa bir erbane dinletisinin ardından Narod Minasyan, eyleme katılanları Ermenice selamlayarak, anadilinde bir ezgi seslendirdi. Ardından Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçılarından Mervan Tan, Kürtçe ve Zazaca ezgiler söyledi.

Etkinlik devamında MEZO-DER temsilcilerinden Edip Aslan, eyleme katılanları Süryanice anadilinde selamladı. Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği’nden Hikmet Akçiçek de katılanları selamlayarak, anadili olan Hemşince bir ezgiyi seslendirdi. Zazaca, Çeçence ve Adıgece okunan şiirlerin ardından Pomakça bir selamlama yapıldı.

Etkinlik, anadilde söylenen ezgiler eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. (direnisteyiz.org)


ANADİL YÜREĞİN KAPISIDIR.

Anadillerimize sınırsız özgürlük istiyoruz!
Yeryüzündeki bütün diller ve kültürler insanlık tarihinin ortak değerleridir. Herhangi bir dilin yok olması, insanlığın kültürel mirasının bir kısmının da ölmesi, yok olması anlamına gelir.
21 Şubat “Dünya Ana Dil Günü”dür. Tarihsel, sosyal, ekonomik nedenlerle, ama en çok da ulus-devletlerin milliyetçi, asimilasyoncu devlet politikaları yüzünden tarihte sayısız dil ve kültür yok oldu, günümüzde de yüzlerce dil ve kültür yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Eğer bizler kendi anadillerimize sahip çıkma mücadelesi vermezsek, bu ülkede kendi anadilinde konuşabilen son kuşaklar olacağız.
Bu topraklarda ‘resmi dil’ Türkçe dışında 34 dil konuşuluyor. Anadillerimizin 18’i yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında. Örneğin son 25 yıl içinde Ubıhça yok oldu. UNESCO, Abhazca, Adıgece, Çerkesce (Kabartayca), Zazaca, Abhazca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, Roman dili, Süryanice ve Batı Ermenicesi’ni yok olma tehlikesi altındaki diller arasında sayıyor.
30’lu ve 40’lı yıllarda devlet destekli “Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyaları yürütüldü, Türkçeden başka dilde konuşanlara para cezası kesildi. Halen de yasaklar sürüyor. Türkçe dışındaki dillerin ancak özel okullarda okutulabileceği, demokratikleşme paketinin bir parçası olarak sunulabiliyor.
Eğitimin merkezi ve tekçi ve yasakçı yönetimin denetimindedir. Özyönetim yapılarına ve halkların kendi özgür iradelerine olanak tanınmaması, anadillerin özgürce yaşaması ve gelişmesini engelliyor.
Lozan Anlaşması ile istisna olarak, Rum, Ermeni ve Yahudilerin kendi okullarını açma hakkı var. Ancak bu okullar yok olma tehdidi altında. Çünkü devlet bu okulların masraflarını karşılamayarak yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Aynı anlaşmada, Süryanilerin ise hakkı olmasına rağmen okul açma izni yok.
Kadim tarihinde, kardeşlik dostluk sofrası olan bu topraklar, yönetenlerce dillerine kilit vurulmuş insanlardan oluşan bir halklar hapishanesine çevrildi.
Bu coğrafyada yaşayan bizler; Laz, Gürcü, Hemşin, Pontos, Kürt, Arap, Rum, Ermeni, Boşnak, Tatar, Arap Alevi, Türkmen, Azeri, Zaza, Yahudi, Pomak, Roman, Çingene, Çerkes, Süryani, Alevi, Ezidi ve tüm halklar sınırsız, yasaksız, özgürce anadilimizde konuşmak, yazmak, üretmek, anadillerimizde okullarda okumak ve geliştirmek ve her türlü tekçi, yasakçı, inkarcı, ırkçı ideoloji ve politikalara karşı kültürümüzü, kimliğimizi, inancımızı özgürce yaşamak istiyoruz.
Çocuklarımıza, kendi dilimizde gülebildiğimiz, kendi dilimizde ağıt yaktığımız, şarkılar söylediğimiz, masallar okuduğumuz bir dünya bırakmak istiyoruz.
Anadillerimizi yok olmaktan kurtarıp özgürce konuşabilmek için, kimliğimizi onurla taşıyabilmek için,
ANADİLLERİMİZE SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!

İHD İSTANBUL ŞUBESİ, ASİ-DER (ANTAKYA, SAMANDAĞ, İSKENDERUNLULAR DERNEĞİ), ANKARA DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK GİRİŞİMİ, JINEPS GAZETESİ, HADİG, DEMOKRATİK ÇERKES HAREKETİ, APOYEVMATİNİ GAZETESİ, DEMOKRATİK POMAK HAREKETİ, MEZO-DER (MEZOPATAMYALILR DERNEĞİ), NOR ZARTONK, KÜRT ENSTİTÜSÜ, SURYANİLER.COM, LAZ ENSTİTÜSÜ, LAZ MEKTEBİ, HALKLARIN ANAYASASI, AKA-DER, ZAZA PLATFORMU, KAFKASYA FORUMU, SABRO GAZETESİ, MEKTEBE ZAZAKİ, GÜRCÜ KÜLTÜR MERKEZİ, AVRUPA SÜRYANİLER BİRLİĞİ (ESU), MİNNİNA FORUMU, LAZEBURA EV, ÇERKES SOYKIRIMI TANINSIN İNİSİYATİFİ, İSPOD (İstanbul Pomak Kültür Derneği), GRUP HELESA, PANGEA KÜLTÜR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz