Soykırımın 150. yılı

0
449

Ne acıdır ki 300 yıllık bir istila harekatı sonucunda 1864 yılında sonlandığı iddia edilen Çerkesya Soykırımın 150. yılındayız…

Okuyucudan

ÇERKESYA HALKLARI TÜRKİYE DİYASPORASI KANAAT ÖNDERLERİNE NAÇİZANE BİR ÖNERİ

Ne acıdır ki 300 yıllık bir istila harekatı sonucunda 1864 yılında sonlandığı iddia edilen Çerkesya Soykırımın 150. yılındayız…

Uzun yıllardan sonra Çerkesya Halkları olarak bir silkiniş, bir uyanış, bir bilinçlenme ivmesi yakalamış bulunuyoruz.

Bu ivmenin yeni bir boyuta taşınması için yeni aktivitelere ihtiyaç bulunuyor.

Bu konuda yapılabilecek birçok şey var…

Bunlardan biri de belediyeler, yerel yönetimler nezdinde ÇERKES SOYKIRIMI'nın tel’inini sağlamak! Nüfusumuzun yoğunluğu itibarı ile ve özellikle çabuk harekete geçirebileceğimiz için, bir an önce Türkiye sathındaki tüm Belediyeler nezdinde harekete geçmeliyiz.

Bir yol haritası olarak;

1- Belediyeler nezdinde "ÇERKESYA SOYKIRIMININ" yerel düzeyde resmen kınanmasını (irili, ufaklı demeden!),

2- ÇERKESYA HALKLARINA YAPILAN SOYKIRIMI hatırlatacak kamusal mekanlar oluşturulmasını, bu mekanlara, sokaklara, meydanlara, parklara SOYKIRIMI HATIRLATACAK uygun isimler konulmasını,

3- Yeni ÇERKES SOYKIRIMI ANITLARI inşa edebilmemiz için alan tahsisi. Belediyelerin/yerel yönetimlerin bu konuda maddi manevi desteğini sağlamalıyız…

Bu amaçlar doğrultusunda yerel imza kampanyalarına, yerel lobi faaliyetlerine, nüfusumuzun yoğun olduğu yerler başta olmak üzere biran önce, acilen başlamalıyız!

Yerel yönetimlerden yukarıya doğru evrilecek olan bu kampanyanın sonucunda TBMM'nin ÇERKES SOYKIRIMINI resmen tanıması sağlanacaktır!

Aynı uygulamanın dünyaya yayılmış diyasporamız aracılığıyla bulundukları ülkeler nezdinde sürdürülmesiyle tüm dünya sathında ÇERKES SOYKIRIMI'nın tanınması, lanetlenmesi sağlanacak, sonuç olarak da adalet sağlama mücadelemiz başarıya ulaşmış olacaktır!

Recep Yurdakul

Sayı :

Yayınlanma Tarihi: 2014-05-10 00:00:00