Türkiye Çerkes Diasporası’nın Siyasi Tarihi

0
536

Türkiye Çerkes Diasporası’nın Siyasi Tarihi

Türkiye Çerkes Diasporası’nın Siyasi Tarihi

Zeynel Abidin Besleney’in School of African and Oriental Studies’te tamamladığı doktora çalışması, İngiltere’nin en prestijli yayınevlerinden Routledge tarafından yayınlandı. Alanında en kapsamlı çalışma olarak kabul edilen kitap, “The Circassian Diaspora in Turkey: A Political History (Türkiye Çerkes Diasporası’nın Siyasi Tarihi)” adıyla basıldı.

Yedi bölümden oluşan kitap, Çerkesleri inceleyen ve çalışmanın teorik alt yapısını oluşturan ilk bölümünde; terminoloji sorunundan, Millet ve Milliyetçilik kavramına, Diaspora teorilerine ve Çerkesler üzerine çalışmalara kadar bir çok teorik derinlemesine inceliyor.

“Çerkesya ve Çerkesler” başlığını taşıyan ikinci bölüm içerisinde okuyucu, 1864 öncesinin Çerkesyası hakkında detaylı bilgilere sahip olabiliyor. Ayrıca bu bölüm dil, din, Xabze, ve demokrafik yapı başlıkları ile de detaylandırılıyor.

Çerkes ve Çerkesya tarihine ayrılan üçüncü bölüm; antik çağlardan yakın döneme kadar yaşananları, Çerkeslerin komşularıyla ilişkilerini, Çerkesya’nın işgal sürecini, sürgün hadisesini ve yaşananların insani maliyetini akademik bir üslupla sunuyor.

Türkiye’de Çerkes diasporasının oluşum sürecini; Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan ve Çerkesleri yakından ilgilendiren konuları başlıklar halinde dördüncü bölümde inceleyen Besleney, bu bölümde diaspora tartışmalarına ciddi bir katkı sunmuş durumda.

Kitabın beşinci bölümü, “Çerkes Diasporasında İdeolojiler ve Formel Yapılar” başlığıyla diaspora siyasetini şekillendiren ve derinden etkileyen Birleşik Kafkasya ve Dönüş – Kalış tartışmalarını kurumlar üzerinden inceliyor. Bu bölümde incelenen kurumlar; Kafkas Vakfı ve Kafkas Dernekleri Federasyonu.

“Türkiye’de Enformel Çerkes Siyasi Yapıları” ana başlığındaki altıncı bölüm de ise, özellikle Sovyetler Birliğinin yıkılmasının ardından gündeme gelen 2000′li yıllar ile görünürlükleri ve diasporada etkileri artan enformel örgütlenmeleri mercek altına almış yazar. Bu bölümde incelenen kurumlar ise; Yeni Tarz Siyaset Yapan Yapılar ve Reformcu Yapılar olarak kategorileştirilmiş.Yeni Tarz Siyaset yapan kurumlar; Demokratik Çerkes Platformu (DÇP), Demokrasi İçin Çerkes Girişimi (DİÇEG), Çerkes Hakları İnisiyatifi (ÇHİ), Reformcu yapılar ise Kafkasya Forumu ve Çerkesya Yurtseverleri örnekleri üzerinden inceleniyor.

Şimdilik İngilizce olarak Londra ve New York’ta piyasaya çıkan kitabın ilk baskısı ”hard back/ ciltli” ve ”Dijital Yayın” şeklinde.( www.guspis.net)

 

Zeynel Abidin Besleney

1975′de İstanbul’da doğan Zeynel Abidin Besleney, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi’nde Lisans, University College London’da Rusya Siyaseti Üzerine Master ve yine Londra Üniversitesi’ne bağlı School of Oriental and African Studies’te Çerkes Diaspora Siyaseti üzerine doktora çalışması yaptı. Halen Londra Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Besleney’in bu doktora çalışmasının İngilizce baskısının ardından Türkçe olarak basılması da bekleniyor. http://www.gusips.net/movie-book-reviews/5917-turkiye-cerkes-diasporasinin-siyasi-tarihi.html

Sayı : 2014 05

Yayınlanma Tarihi: 2014-05-10 00:00:00