Anavatanınıza geri dönün

0
433

Anavatanınıza geri dönün
Sürgünün 150. yılında Adıgey ve Kabardey dönüşçüleri adına diasporaya yapılan vatana dönüş konulu çağrı metni ekteki gibidir.

Değerli kardeşlerimiz,

Halkımızın yurdundan sürülerek diasporada yaşamak zorunda bırakıldığı 1864’den bu güne 150 yıl geçti.

Bu gün vatan mücadelesinde ve sürgün yollarında yitirdiğimiz ecdadımızı saygıyla anarken, sizlerle aynı hüznü paylaştığımızı ifade etmek, ana vatanda kalan kardeşlerinizin de aynı duygular içerisinde olduklarını özellikle belirtmek istiyoruz.

Sizler de takdir edersiniz ki, büyük değişimlerin ve milletler için hayati gelişmelerin haftalar içerisinde gerçekleştiği günümüzde, halkımız çok önemli bir dönemeçtedir.

Diasporada kalan son nefesimizi tüketmeden önce, sizleri yönünüzü vatanınıza dönmeye çağırıyoruz bir kez daha.

Bizler ilelebet diasporada yaşamak , sürgün edildiğimiz ülkelerde yok olup gitmek üzere çıkmadık vatanımızdan.

Bizler sürgün edilirken dilimizi, kültürümüzü, ceddimizden bize miras kalan değerlerimizi yaban ellerde gömmek üzere çıkmadık.

Bizler bir gün mutlaka sürüldüğümüz topraklara geri dönmek hedefi ile döküldük sürgün yollarına.

Hepiniz görüyor ve yaşıyorsunuz ki, diasporada yok oluyoruz, aynı şekilde ana vatanda sayısal gücümüz yetersiz.

Bu gün Adigey’in demografik sorunu can yakıcı bir durumdadır.

Karaçay Çerkesin ve kıyı boyunun durumu ortadadır.

Hem vatanın,hem kültürümüzün ve hem de halkımızın geleceği doğrudan nüfus ile ilişkilidir.

Artık ahde vefa zamanıdır.

Artık dönüp baba ocağını tüttürmenin, ata toprağını sürmenin, her şeye rağmen yok edilemeyen ceddimizin mirasına yeniden can vermenin zamanıdır.

Hepinizin bildiği gibi, son döneme kadar sürgün kuşakları bir gün vatana dönmek hayali ile yaşadılar.

Geçmişle kıyaslandığında,artık bu hayali gerçekleştirmek için önümüzde aşılamayacak engeller yok.

Başka halkların uğruna can alıp can verdiği vatan için, bizler bürokratik engellerle uğraşmayı, mevcut yapının önümüze çıkarttığı sorunlarla mücadele etmeyi, hayatımızda bir değişiklik yapıp konforumuzdan fedakarlık etmeyi dahi göze alamıyorsak, bu noktadan sonra konuşulacak bir şey kalmamış demektir ne yazık ki.

Vatanımıza dönüp yeniden kök salmak, hem o vatanın müdafaası için can veren atalarımıza, hem gözü yaşlı sürgün yollarına düşen ecdadımıza karşı borcumuzdur.

Vatanımıza dönüp bir karış dahi olsa toprağını sahiplenmek , bu kültürü yaşamak, yaşatmak ve yarınlara taşımak gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur.

Artık sürgünde bir buçuk asırı geride bıraktığımız bu gün, ana vatanına dönüp yerleşmiş ve orada yaşayan kardeşleriniz olarak sizlere, özellikle de genç neslimize sesleniyoruz.

Ben dönüçüyüm diyenler, ben geleceğimi ana vatanda görüyorum diyenler yeni baştan silkinin ve tamamen yok olmadan önce yönünüzü vatana dönün.

Hedefiniz vatan, mücadeleniz o vatana dönebilmek için olsun. Bu halkın, başka siyasetlerin ve ideolojilerin arkasına takılıp yitirecek zamanı, kaybedecek evladı yok…

Sürgünün 150 yılının, aynı zamanda dönüş hareketinin yeniden ayağa kalkıp umuda dönüştüğü bir dönemeç olması dileği ile son bir defa hatırlatmak isteriz ki, halkımızı ve yurdumuzu geleceğe taşıma mücadelesi Çerkesim diyen her birey için görmezden gelinemeyecek bir görev , kaçınılamayacak bir sorumluluktur.

Aksi takdirde tarih hepimizden hesap soracaktır.

Saygılarımızla.

Adigey ve Kaberdey dönüşçüleri adına.

Sayı : 2014 06

Yayınlanma Tarihi: 2014-06-10 00:00:00